בקשה לקבלת מידע (RFI) מס' 11474/19 לרכישת מאגר מידע מקוון לציפורים

קק"ל מבקשת לקבל מידע אודות יכולת של ספקים לספק לקק"ל מאגר מידע מקוון ואפליקציית דיווח לציפורי ישראל כמתואר במסמכים המצורפים.

מועד אחרון להגשת המידע הינו עד ליום 2.12.2021 עד השעה 13:00 לדוא"ל doronm@kkl.org.il  

 לעיון במסמכי ה RFI

ט.ל.ח. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי ה RFI - מסמכי הRFI / הבהרות גוברים.