גיליון מס' 2, תמוז תשנ"א, יוני 1991


תוכן העניינים
שיטה מכחילה, שקמה וזכות הראשונים עמוד 1
נטיעת חרובים עמוד 2
חידוש יער אורן ירושלים עמוד 3
דיווח מפעילות ועדת מיכון עמוד 4
פחם וייצורו בדודי מתכת בקפריסין עמוד 5
שריפות יער ביוון עמוד 8
אפקט החממה והתנוונות יערות עמוד 9
פעילות בינלאומית למניעת זיהום אוויר - הצהרת שטוקהולם עמוד 10
דיווח על הסדנה הבינלאומית "המשמעות האזורית של שינוייי האקלים העתידיים" עמוד 11
ייעור בטורקיה עמוד 13
  הגיליון המלא להורדה »