ליערן, טבת תשל"ב, 1971, מס' 4-3


ליערן 1971 מס' 4-3
תוכן העניינים
פרופ' ה. ר. אופנהיימר ז"ל - חלוץ דגל של המחקר היערני - ד. חת עמוד 51
מחקרים בשיטה מלבינה בישראל - ג. הלוי עמוד 52
קצב ההתחדשות וצורתה אחרי כריתה של הברוש המצוי - י. זוהר עמוד 68
פסי בידוד ביערות - א. יוספי עמוד 71
שמורות טבע או יער - מה עדיף? - מ. ליטב עמוד 74
דברים לעזריה אלון - י. ויץ עמוד 77
חוק היערות בישראל ומדיניות הייעור - י. ריבס עמוד 79
מכתב למערכת עמוד 86

  הגיליון המלא להורדה »