גיליון מס' 13, ניסן תשל"ט


יערון גיליון מס' 13
תוכן העניינים
דבר המערכת עמוד 1
הערכה כלכלית של העץ המקומי למטרות תעשייתיות - ד. חת, י. בן דוד, ק. טישלר עמוד 2
האקולוגיה של עץ האיקליפטוס אוכיצידנטליס - יחיאל זוהר עמוד 11
פיתוח מרעה לאן? - אליהו יהל עמוד 14
עובדי הייעור כמסבירים - מ. קרניאל עמוד 18
אלון השעם בישראל - מזיכרונותיו של יערן - מ. אלון עמוד 20
  הגיליון המלא להורדה »