הודעות למטיילים

הודעות למטיילים

הגעה ליערות ולפארקים בתקופת הקורונה
קק"ל מבקשת מהציבור להישמע להנחיות משרד הבריאות ולהתנהל לפיהן
בכל הנוגע לכניסה ליערות ולפארקים. תודה!

לתשומת לבכם:
נציב כבאות והצלה לישראל פרסם צו איסור הדלקת אש בשטחים הפתוחים
מיום חמישי, 3 בספטמבר 2020, עד יום שבת, 31 באוקטובר 2020,
בין השעות 21:00-07:00 

יש לנהוג בהתאם בפארקים וביערות קק"ל.  במקרה של שריפה התקשרו 102 .

למידע מפורט »


אזהרה מפני מגע עם זחל תהלוכן האורן
ביערות נמצאים שרידי קינים של זחלי תהלוכן האורן.   יש להימנע ממגע עם הקינים וסביבתם.
אנא הישמעו להוראות ולשילוט בשטח.  למידע נוסף »

למידע על אירועים וטיולים מודרכים ולהרשמה
התקשרו לקו ליער: 1-800-350-550


לתשומת לבכם:
קק"ל מבקשת מהציבור להישמע להנחיות משרד הבריאות ולהתנהל לפיהן בכל הנוגע לכניסה ליערות ולפארקים. מספר המשתתפים באירועי קק"ל ייקבע בהתאם. 
תודה!