הודעות למטיילים

הודעות למטיילים

הגעה ליערות ולפארקים בתקופת הקורונה
קק"ל מבקשת מהציבור להישמע להנחיות משרד הבריאות ולהתנהל לפיהן
בכל הנוגע לכניסה ליערות ולפארקים. תודה!


אזהרה מפני מגע עם זחל תהלוכן האורן
ביערות נמצאים שרידי קינים של זחלי תהלוכן האורן.   יש להימנע ממגע עם הקינים וסביבתם.
אנא הישמעו להוראות ולשילוט בשטח.  למידע נוסף »

למידע על אירועים וטיולים מודרכים ולהרשמה
התקשרו לקו ליער: 1-800-350-550


לתשומת לבכם:
קק"ל מבקשת מהציבור להישמע להנחיות משרד הבריאות ולהתנהל לפיהן בכל הנוגע לכניסה ליערות ולפארקים. מספר המשתתפים באירועי קק"ל ייקבע בהתאם. 
תודה!