יצירת קשר בנושאים תכנוניים

ליצירת קשר ובירורים בנושאים תכנוניים הנוגעים לקרן קימת לישראל ניתן לפנות אל:

מנהלת אגף תכנון ענת גולד- anatg@kkl.org.il 

מנהלת מחלקת תכנון באגף התכנון עינת ברונשטיין - eynatb@kkl.org.il

מנהלת מחלקת פרויקטים ואדריכלית אגף התכנון נעה טל - noat@kkl.org.il

מנהלת מחלקת תכנון במרחב צפון  מור דין - morde@kkl.org.il

מנהלת מחלקת תכנון במרחב מרכז  עדי נוי - adinoy@kkl.org.il

מנהל מחלקת תכנון במרחב דרום  זוהר צפון - ZoharZ@kkl.org.il

רכז תשתיות במחלקת התכנון באגף התכנון  ינאי שני - yanays@kkl.org.il

רכזת סטטוטורית במחלקת תכנון במרחב מרכז ענבל אייזנבנד - balz@kkl.org.il

רכז סטטוטורי  במחלקת תכנון במרחב דרום  גלעד גבריאליgiladg@kkl.org.il