מחזירים אהבה ליערות ולסביבה

לכבוד ט"ו בשבט תשפ"ב, יזמה קרן קימת לישראל מבצע שיקום מקוון של היער השרוף בהרי ירושלים, שנשרף בשריפת הענק באוגוסט 2021, בה נשרפו כ-12,000 דונם.

לכבוד ט"ו בשבט תשפ"ב יזמה קרן קימת לישראל מבצע התרמה לשיקום מקוון של היער השרוף בהרי ירושלים בשיתוף הציבור.

התרומות במסגרת מבצע ט"ו בשבט "מחזירים אהבה ליערות ולסביבה" תוקדשנה לפעולות שיקום היער השרוף בהרי ירושלים שנשרף בשריפת הענק בה נשרפו באוגוסט 2021 כ-12,000 דונם שטחי יער.


צילום: דודו דרינשפן, ארכיון קק"לצילום: דודו דרינשפן, ארכיון קק"ל

ניתן לתרום במבצע תשלום סמלי של 18 ₪, תרומה למען המשך פעילותה של קק"ל בהחזרת הירוק ליער וייעור מחדש של היער שנשרף; לתחזוקתו והמשך הנטיעות שתתבצענה בשנת תשפ"ג החל מספטמבר 2022 עם תום שנת השמיטה.

התרומות הינן סיוע לקק"ל בפעילותה למען הסביבה ושיפור איכות החיים בישראל.

מבצע השיקום יתקיים בין התאריכים, א' שבט, 3 בינואר עד כט' שבט ה-31 בינואר 2022 ולתורמים תוענק תעודה מקוונת.

לתרומה

לכתבות נוספות בחדשות קק"ל