ועידת האקלים: קק"ל חשפה תוכנית כלל ארצית להגנה מאש ותוכנית לשיקום שריפת הרי ירושלים

במסגרת התוכנית להגנה מאש, יבוצע מיפוי כלל ארצי של אזורי חייץ סביב יישובים ואזורי חייץ בתוך היער. התוכנית לשיקום הרי ירושלים תכלול טיפול בשטחי היער הפגוע ופעולות לחידוש היער.

במסגרת ועידת האקלים של האו"ם שמתקיימת בשארם א-שייח שבמצרים, קרן קימת לישראל הודיעה היום (שישי) על שני פרויקטים חדשים: תוכנית כלל ארצית של אזורי חייץ להגנה מאש ותוכנית לשיקום של שריפת הרי ירושלים. היערן הראשי ומנהל אגף הייעור של קק"ל, ד"ר גלעד אוסטרובסקי, קיים הרצאה במסגרת אירוע בוועידה שבה חשף את שתי התוכניות.

במסגרת התוכנית להגנה מאש, יבוצע מיפוי כלל ארצי של אזורי חייץ סביב יישובים ואזורי חייץ בתוך היער. תוכן תוכנית הגנה מאש לכל יער שתכלול תכנון אזורים ייעודיים להתגוננות מאש, דרכים לניוד כוחות, נקודות מילוי מים ועוד. כמו כן, יבוצעו טיפולים יערניים ייעודיים לבלימת שריפות כגון דילול, גיזום, טיפול בחומרי עץ שוכבים, שינוי הרכב מינים באזורים אסטרטגיים ועוד.

התוכנית לשיקום השריפה בהרי ירושלים תכלול תחילה פעולה מידית לסילוק מפגעים לטובת בטיחות המטיילים בשטחי היער. בשלב שני תתבצע פעולה לטיפול מידתי בשטחי היער הפגוע, תוך ראייה אקולוגית המבטיחה את שימור הקרקע וכן את התאוששות הצומח העשבוני והמעוצה בצורה המיטבית. בהמשך תתבצע תכנית לניטור התחדשות הצומח וכן פעולות לחידוש היער.

ד"ר גלעד אוסטרובסקי, היערן הראשי ומנהל אגף הייעור של קק"ל: "משבר שינויי האקלים הוביל אותנו להתמקד במניעת שריפות ושיקום יערות כיעדים עיקריים. שיטות הניהול שלנו מבוססות על התערבות חכמה ואנו עורכים סקרים אקולוגיים על מנת להגן על נכסי הטבע ביער".