חינוך בראש: מרכז מורשת חדש של קק"ל לצמצום הפערים בין המרכז לפריפריה- הפעם בשדרות