ריסוס נגד תהלוכן האורן - הבהרה

קרן קימת לישראל מודיעה כי לאחר ביצוע ריסוס נגד תהלוכן האורן ביערות קק״ל ברחבי הארץ, תיתכן  בתקופה זאת נוכחות של זחלים שירדו אל הקרקע במהלך שלב ההתגלמות. הציבור מתבקש לפיכך לגלות עירנות בישיבה מתחת לעצי אורן ולהימנע ממגע ישיר עם הקרקע תחת עצים בהם מצויים קינים או בקרבתם.

לנוחות המבקרים מצורף תצלום קן תהלוכן האורן.

יש להיזהר ולהישמע להוראות.