היום, י"ט בטבט, יום היווסדה של קק"ל

הארגון הירוק המוביל בישראל, הוקם ב1901, במהלך הקונגרס הציוני החמישי שהתכנס בבאזל, שווייץ. זהו יום חג בהיסטוריה של הארגון ושל התנועה הציונית, ועם קום המדינה הפך גם ליום חג לאומי. קק"ל, ככלי להגשמת החזון הציוני, פועלת עד היום לפי החזון המקורי ומובילה תחומים סביבתיים- חינוכיים בתחומים מגוונים.

קק"ל מחברת עוד משחר ההיסטוריה הציונית את יהודי העולם לאדמת ישראל, תוך חיבור שורשי לטבע. הארגון עוסק בין היתר בייעור וסביבה, חינוך ונוער לערכי הציונות, טיפול במאגרי המים ושיקום נחלים, התיישבות ועוד. קק"ל מטפחת לאורך השנים את רווחתם של תושבי ישראל והמבקרים בה בגווני הירוק, הכחול והחום.

קק"ל ליוותה לאורך שנות קיומה את הקמת המדינה, מימי ההכרזה ב1948, דרך ביסוסה, בחיבור הדרכים הערכיות והפיזיות לתושבי ואזרחי ישראל מימיה הראשונים ועד היום.  לצד פעילויות מגוונות בשטחי היער בישראל, קק"ל פועלת גם בתחומי המחקר והפיתוח ומקיימת קשרים יוצאי דופן עם מדינות שונות בעולם, לצורך לחימה משותפת במשבר האקלים, פיתוח חקלאות מתקדמת ותיירות מדברית.

צילום: ארכיון הצילומים של קק"לצילום: ארכיון הצילומים של קק"ל

בין הסמלים המובילים את קק"ל עוד מתחילת פעילותה, ניתן למצוא את הקופסה הכחולה שהייתה ועודנה סמל לאחווה, שיתוף ורצון עז ליישב ולפתח את ארץ ישראל ולימים, מדינת ישראל.

יפעת עובדיה-לוסקי, יו"ר דירקטוריון קק"ל אמרה: "יום היווסדה של קק"ל זהו יום חג עבור מדינת ישראל. ההחלטה על הקמת קק"ל בקונגרס הציוני העולמי בבאזל הייתה בעלת משמעויות היסטוריות לתנועה הציונית. קק"ל היוותה את הבסיס והתשתית הרעיונית והארגונית עליה הוקם הבית הלאומי שלנו. הקרן הכשירה את הקרקע להגשמת חלום המדינה היהודית של הרצל ויש לה תפקיד מרכזי בעיצוב הווייתה של מדינת ישראל גם כיום. נמשיך להגשים את חזון התנועה הציונית בקליטת עלייה, באחיזה בקרקע, בהפרחת השממה ובהתיישבות".

צילום: ארכיון הצילומים של קק"לצילום: ארכיון הצילומים של קק"ל