קק״ל עם העוטף - תעתיק את מגורי כפר עזה לקיבוץ רוחמה בהשקעה של 300 מיליון ש''ח

ביום שלישי 28.5.2024 נחתם במשרדי קק"ל ההסכם לביצוע העבודות להעתקה זמנית של מפוני קיבוץ כפר עזה לקיבוץ רוחמה. הפרויקט הינו בשיתוף משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר ומנהלת "תקומה".

החתימה על ההסכם נעשתה לאחר שהנהלת קרן קימת לישראל אישרה ב 20.4.2024 החלטה היסטורית על השתתפות קק״ל בשיקום הנגב המערבי באמצעות מנהלת "תקומה".
 
קק"ל תפעל לביצוע עבודות הפיתוח והבינוי הנדרשות לאכלוס מפוני קיבוץ כפר עזה כשהעבודות תבוצענה בשטחי קיבוץ רוחמה ובתיאום עם משרד הבינוי והשיכון, במסגרת מנהלת "תקומה".
 
הפרויקט הוא חלק משיתוף פעולה של גורמי המקצוע בקק״ל עם אגף תקציבים והחשכ״ל במסגרת מימוש ההסכם בין קק"ל למדינת ישראל והינו פרויקט אחד מבין פרויקטים רבים שקק"ל מבצעת כבר מה-7.10 למען תושבי העוטף והצפון כגון סל חירום ליישובים, פעילות בבתי מלון למפונים ותמיכה בתקצוב לכיתות כוננות.
 
יו״ר קק״ל יפעת עובדיה לוסקי: ״מאז תחילת המלחמה קק״ל נרתמה לסייע למדינת ישראל ובפרט לתושבי הדרום והצפון. העתקת כפר עזה היא משימה ציונית שאנחנו גאים לקחת אותה על עצמנו. אנחנו נמשיך להיות כאן למען המדינה בשיקום ובתקומה של חבלי הארץ שנפגעו״.

צילום: יעל ותקין בתמונה: מ"מ מנכ"ל קק"ל, יובל ייני. צילום: יעל ותקין, קק"ל