תנאים כלליים לחוזה למתן שירותים או ביצוע עבודה - גרסאות קודמות

תנאים כלליים לחוזה למתן שירותים/ ביצוע עבודה - גרסאות קודמות

 
פורמט מדף 2-16  - מתאריך 27.11.2017 עד תאריך 27.7.2020
תנאים כלליים לחוזה מתן שירותים/ביצוע עבודה - פורמט מדף 2-16 - מהדורה ראשונה. זהו מסמך פורמט מדף מהדורה קודמת, והוא בתוקף עבור החוזים שנחתמו בין התאריכים 27.11.2017 עד 27.7.2020.
 
פורמט מדף 2-16 - עד תאריך 27.11.2017
תנאים כלליים לחוזה מתן שירותים/ביצוע עבודה - פורמט מדף 2-16 - מהדורה ראשונה.
זהו מסמך פורמט מדף מהדורה קודמת, והוא בתוקף עבור החוזים שנחתמו לפני תאריך 27.11.2017
  הקליקו למסמך