משרות איתור עובד חוזה לא פעילות

פרסום על משרה פנויה במעמד עובד בחוזה אישי – עו"ד רפרנט מרחב דרום

סוג העסקה: העובד/ת שיאייש/תאייש משרה זו יועסק/תועסק בחוזה אישי
מקום העבודה: משרדי קק"ל – גילת
יחידה: לשכה משפטית
ממונה ישיר: יועמ"ש קק"ל
הדרגה המוצעת: חוזה אישי וע"פ הסכמים קיבוציים הנהוגים בקק"ל
היקף משרה : 100% משרה

פרסום על משרה פנויה במעמד עובד בחוזה אישי – עו"ד משפט מנהלי, עוזר ליועץ המשפטי בלשכה המשפטית בקק"ל


סוג העסקה: העובד/ת שיאייש/תאייש משרה זו יועסק/תועסק בחוזה אישי
מקום העבודה: משרדי קק"ל – ירושלים וכן נסיעות ככל שידרשו ברחבי הארץ
יחידה: לשכה משפטית
ממונה ישיר: יועמ"ש קק"ל
הדרגה המוצעת: חוזה אישי וע"פ הסכמים קיבוציים הנהוגים בקק"ל
היקף משרה : 100% משרה

פרסום על משרה פנויה במעמד עובד בחוזה אישי – רכז/ת חניונים בפארק יער - נחל השופט


סוג העסקה: העובד/ת שיאייש/תאייש משרה זו יועסק/תועסק בחוזה אישי
מקום העבודה: משרדי קק"ל – יוקנעם
יחידה: מנהלת פיתוח קרקע
ממונה ישיר: מנהל אזור מנשה שרון
הדרגה המוצעת: חוזה אישי וע"פ הסכמים קיבוציים הנהוגים בקק"ל
היקף משרה : 100% משרה

פרסום על משרה פנויה במעמד עובד בחוזה אישי – אחראי/ת קליטת קהל בפארק יער - נחל השופט


סוג העסקה: העובד/ת שיאייש/תאייש משרה זו יועסק/תועסק בחוזה אישי
מקום העבודה: משרדי קק"ל – יוקנעם
יחידה: מנהלת פיתוח קרקע
ממונה ישיר: מנהל אזור מנשה שרון
הדרגה המוצעת: חוזה אישי וע"פ הסכמים קיבוציים הנהוגים בקק"ל
היקף משרה : 100% משרה

פרסום על משרה פנויה במעמד עובד בחוזה אישי – מנהל פארק יער - נחל השופט


סוג העסקה: העובד/ת שיאייש/תאייש משרה זו יועסק/תועסק בחוזה אישי
מקום העבודה: משרדי קק"ל – יוקנעם
יחידה: מנהלת פיתוח קרקע
ממונה ישיר: מנהל אזור מנשה שרון
הדרגה המוצעת: חוזה אישי וע"פ הסכמים קיבוציים הנהוגים בקק"ל
היקף משרה : 100% משרה

פרסום על משרה פנויה במעמד עובד בחוזה אישי – עו"ד לאגף עסקאות ופיקוח - הימנותא


סוג העסקה: העובד/ת שיאייש/תאייש משרה זו יועסק/תועסק בחוזה אישי.
מקום העבודה: משרדי הימנותא – יוקנעם.
יתידה: אגף עסקאות ופיקוח.
ממונה ישיר: יועמ"ש הימנותא.
היקף משרה: 100% משרה.

פרסום על משרה פנויה במעמד עובד בחוזה אישי – רכז/ת בינוי- הימנותא


סוג העסקה: העובד/ת שיאייש/תאייש משרה זו יועסק/תועסק בחוזה אישי.
מקום העבודה: משרדי הימנותא – מודיעין.
יחידה: חטיבת ייזום, בינוי והשבחה.
ממונה ישיר: מנהל/ת תחום בינוי.
היקף משרה: 100% משרה.

פרסום על משרה פנויה במעמד עובד בחוזה אישי – רכז/ת תכנון סטטוטורי - הימנותא


סוג העסקה:
העובד/ת שיאייש/תאייש משרה זו יועסק/תועסק בחוזה אישי.
מקום העבודה: משרדי הימנותא – מודיעין.
יחידה: חטיבת יזום בינוי והשבחה.
ממונה ישיר : מנהל/ת תחום תכנון.
היקף משרה: 100% משרה.

פרסום על משרה פנויה במעמד עובד בחוזה אישי – מנהל/ת תחום בקרת פרויקטים - הימנותא


סוג העסקה:
העובד/ת שיאייש/תאייש משרה זו יועסק/תועסק בחוזה אישי
מקום העבודה: משרדי הימנותא – מודיעין
יחידה: חטיבת ייזום, בינוי והשבחה
ממונה ישיר : מנהלת חטיבת ייזום, בינוי והשבחה
הדרגה המוצעת: מתח דרגות: 453-430 בדירוג המח"ר, עובדי דור א'- תקרת דרגה 450
היקף משרה: 100% משרה

פרסום מכרז על משרה פנויה - עו"ד קולות קוראים בלשכה המשפטית בקק"ל

מקום העבודה: משרדי קק"ל – ירושלים
הדרגה המוצעת: חוזה אישי ע"פ הסכמים קיבוציים הנהוגים בקק"ל
יחידה: לשכה המשפטית
ממונה ישיר: יועמ"ש קק"ל
היקף משרה: 100% משרה המפורסם באתר קק"ל