פרסום על משרה פנויה במעמד עובד בחוזה אישי - רכז/ת מכרזים והתקשרויות באגף קשרי ציבור

פרסום משרה פנויה במעמד עובד בחוזה אישי: רכז/ת מכרזים והתקשרויות באגף קשרי ציבור
 
סוג העסקה: העובד/ת שיאייש/תאייש משרה זו יועסק/תועסק בחוזה אישי
מקום העבודה: משרדי קק"ל ירושלים
יחידה: אגף קשרי ציבור
ממונה ישיר: מנהל אגף קשרי ציבור
הדרגה המוצעת: חוזה אישי וע"פ הסכמים קיבוציים הנהוגים בקק"ל
היקף משרה : 100% משרה

תיאור המשרה

 1. טיפול בהתקשרויות, מכרזים, הצעות מחיר וכו'.
 2. תפעול ובקרה של תהליכים הקשורים למכרזים, התקשרויות, מיזמים משותפים וקולות קוראים.
 3. עבודה מול ועדות מכרזים ושותפויות.
 4. קשר עם ספקים חיצוניים.
 5. טיפול בדרישות רכש.
 6. ידע וניסיון ברישום פרוטוקולים.
 7. ידע בתוכנות אקסל, וורד.
 8. מועמד/ת איכותי/ת.
 9. ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות הממונה
 10. כל מטלה אחרת ע"פ הנחיית הממונה.

השכלה:

 • 12 שנות לימוד
 • בוגר/ת תואר אקדמאי – יהווה יתרון
 • לפחות שנה אחת ניסיון בתחום מכרזים והתקשרויות


שפות:

 • עברית: טובה מאוד/שפת אם
 • אנגלית: טובה מאוד


הערות כלליות

 1. המשרה מתייחסת לגברים ולנשים כאחד.
 2. למשרה זו רשאים להגיש מועמדות, מועמדים/ות שאינם/ן מקרב עובדי החברה.
 3. הגשת מועמדות לתפקיד מהווה הסכמה לעמוד במבחני מיון במידה ויידרשו ע"י קק"ל. הודעה על זימון למבחני מיון תועבר למועמד/ת על ידי מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל.
 4. על המועמדים/ות לצרף לבקשותיהם/ן: קורות חיים, המלצות, מסמכים המעידים שהם/ן
  בעלי/ות ההשכלה הנדרשת למשרה וכן אישורים בדבר היותם/ן בעלי/ות הניסיון הנדרש. בקשות מועמדות שיישלחו ללא מסמכים נלווים המעידים על השכלה וניסיון לא יידונו.
  (בעלי/ות תעודות השכלה מחוץ לארץ, חייבים/ות להמציא אישור היחידה להערכת תארים/ דיפלומות מחוץ לארץ, במשרד החינוך).
 5. מועמדות למשרה בצרוף קורות חיים, המלצות, מסמכים לעניין ההשכלה הנדרשת ואישורים על הניסיון הנדרש תעשה באמצעות חברת השמה " תגבור".