משרות עובדים וועדות איתור לא פעילות שפורסמו בשנת 2023

פרסום מכרז על משרה פנויה - חשב/ת חטיבת גיוס משאבים וקשרי חוץ

מקום העבודה: משרדי קק"ל – ירושלים
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל


(הגשת המועמדות עד ליום 16/01/2024 בשעה 23:00)

פרסום מכרז על משרה פנויה - מנהל/ת מחלקת ניהול יער

מקום העבודה: משרדי קק"ל – אזור יקנעם
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל

(הגשת המועמדות עד ליום 05/01/2024 בשעה 23:00)

פרסום מכרז על משרה פנויה - מנהל/ת מחלקת הנדסה ופיתוח - מרחב צפון

מקום העבודה: משרדי קק"ל – פס הירק
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל


(הגשת המועמדות עד ליום 05/01/2024 בשעה 23:00)

פרסום מכרז על משרה פנויה - מנהל/ת אגף קשרי ממשל

מקום העבודה: משרדי קק"ל – ירושלים
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל


(הגשת המועמדות עד ליום 05/01/2024 בשעה 23:00)

פרסום מכרז על משרה פנויה - הימנותא - ראש/ת תחום שמאות

מקום העבודה: משרדי הימנותא - מודיעין
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר הקק"ל.

 

(מועד אחרון להגשת מועמדות - 5.6.2023 עד השעה 23:00)

פרסום מכרז על משרה פנויה - הימנותא - מנהל/ת חטיבת ייזום, תכנון והשבחה

מקום העבודה: משרדי הימנותא - מודיעין
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר הקק"ל.

 

(מועד אחרון להגשת מועמדות - 5.6.2023 עד השעה 23:00)

מכרז על משרה פנויה - עוזר/ת אדריכל – מחלקת תכנון מרחב צפון

מקום העבודה: משרדי קק"ל - פס הירק
הדרגה המוצעת: חוזה אישי ע"פ ההסכמים הקיבוציים הנהוגים בקק"ל
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל


מועד אחרון להגשת מועמדות - 27/04/2023 עד השעה 23:00

פרסום מכרז על משרה פנויה - מנהל/ת פרויקטים – מח' הנדסה מרחב דרום

מקום העבודה: משרדי קק"ל גילת
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר הקק"ל.


מועד אחרון להגשת מועמדות - 09/03/2023 עד השעה 23:00

פרסום מכרז על משרה פנויה - מנהל/ת פרויקטים – מח' הנדסה מרחב מרכז

מקום העבודה: משרדי קק"ל אשתאול
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר הקק"ל.


מועד אחרון להגשת מועמדות - 09/03/2023 עד השעה 23:00

פרסום מכרז על משרה פנויה - מנהל/ת פרויקטים – מח' הנדסה מרחב צפון

מקום העבודה: משרדי קק"ל פס הירק
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר הקק"ל.


מועד אחרון להגשת מועמדות - 09/03/2023 עד השעה 23:00

פרסום מכרז על משרה פנויה - שליח התרמה באוסטרליה

מקום העבודה: לשכת קק"ל בסידני
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר הקק"ל.


מועד אחרון להגשת מועמדות - 09/03/2023 עד השעה 23:00

פרסום מכרז על משרה פנויה - ראש/ת מחלקת בקרה - אגף לוגיסטיקה ורכש

מקום העבודה: משרדי קק"ל, ירושלים
הדרגה המוצעת: משרה זו בחוזה וצמודה לשכר מנכ"ל ו/או ע"ב הסכמי עבודה בקק"ל
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר הקק"ל.


מועד אחרון להגשת מועמדות - 09/02/2023 עד השעה 23:00

פרסום מכרז על משרה פנויה - מנהל/ת אזור נגב צפוני – מרחב דרום

מקום העבודה: משרדי קק"ל באזור נגב צפוני, פלוגות
הדרגה המוצעת: משרה זו בחוזה וצמודה לשכר מנכ"ל ו/או ע"ב הסכמי עבודה בקק"ל
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר הקק"ל.


מועד אחרון להגשת מועמדות - 09/02/2023 עד השעה 23:00

פרסום מכרז על משרה פנויה - מנהל/ת גוש נצרת – אזור גליל תחתון – מרחב צפון

מקום העבודה: משרדי קק"ל גליל תחתון, צומת גולני
הדרגה המוצעת: משרה זו בחוזה וצמודה לשכר מנכ"ל ו/או ע"ב הסכמי עבודה בקק"ל
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר הקק"ל.


מועד אחרון להגשת מועמדות - 09/02/2023 עד השעה 23:00

קול קורא לאיתור מועמדים לתכנית הכשרה לתפקיד יערן/ית מקומי/ת בקרן הקיימת לישראל

מועמדים/ות המעוניינים/ות להגיש מועמדותם יפנו בכתב, בצירוף קורות חיים, אישורי השכלה מתאימים והמלצות מקצועיות לכתובת מייל: forestjobs@kkl.org.il עד לתאריך 22/01/2023 בשעה 23:00.