משרות עובדים וועדות איתור לא פעילות שפורסמו בשנת 2024

מכרז חיצוני מס' 32/24 - שליח/ת התרמה באנגליה, סקוטלנד ואירלנד

מקום העבודה: הארגון JNF UK
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100%
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 5.4.2024)

מכרז חיצוני מס' 33/24 - שליח/ת התרמה בהולנד

מקום העבודה: לשכת קק"ל באמסטרדם
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100%
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 5.4.2024)

מכרז חיצוני מס' 34/24 - שליח/ת התרמה בשוויץ ואוסטריה

מקום העבודה: לשכת קק"ל בציריך (ראשי) ובווינה
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100%
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"להמפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 5.4.2024)

מכרז חיצוני מס' 35/24 - שליח/ת התרמה בברזיל – דרום אמל"ט

מקום העבודה: לשכת קק"ל בסאו פאולו, ברזיל
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100%
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 5.4.2024)

מכרז חיצוני מס' 36/24 - שליח/ת התרמה במקסיקו – צפון אמל"ט

מקום העבודה: לשכת קק"ל במקסיקו
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100%
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 5.4.2024)

מכרז חיצוני מס' 96/23 - ממונה/ת בטיחות – מרחב מרכז


מקום העבודה: משרדי קק"ל – אשתאול
הדרגה המוצעת: חוזה אישי בתקן
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל


(תאריך פרסום באינטרנט: 8.3.2024)

מכרז חיצוני מס' 10/24 - מנהל/ת מחלקת רווחה


מקום העבודה: משרדי קק"ל – ירושלים
הדרגה המוצעת : חוזה אישי בתקן
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 8.3.2024)

מכרז חיצוני מס' 1/24 - מנהל/ת מחלקת הנדסה ופיתוח מרחב דרום

מקום העבודה: משרדי קק"ל – גילת
הדרגה המוצעת : חוזה אישי בתקן
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל


(תאריך פרסום באינטרנט: 8.3.2024)

מכרז חיצוני מס' 14/23 - מנהל/ת פרויקטים, מחלקת הנדסה, מרחב דרום

מקום העבודה: משרדי קק"ל – גילת
הדרגה המוצעת : חוזה אישי בתקן
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל


(תאריך פרסום באינטרנט: 8.3.2024)

מכרז חיצוני מס' 15/23 - מנהל/ת פרויקטים, מחלקת הנדסה, מרחב מרכז (2 משרות)

מקום העבודה: משרדי קק"ל – אשתאול
הדרגה המוצעת : חוזה אישי בתקן
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל(תאריך פרסום באינטרנט: 8.3.2024)

מכרז חיצוני מס' 13/23 - מנהל/ת פרויקטים, מחלקת הנדסה, מרחב צפון

מקום העבודה: משרדי קק"ל – פס הירק
הדרגה המוצעת : חוזה אישי בתקן
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל(תאריך פרסום באינטרנט: 8.3.2024)

מכרז חיצוני מס' 91/23 - רכז/ת ממ"ג, מחלקת תכנון, מרחב צפון

מקום העבודה: משרדי קק"ל – פס הירק
הדרגה המוצעת : חוזה אישי בתקן
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 8.3.2024)

מכרז חיצוני מס' 03/24 - תקציבן/ית

מקום העבודה: משרדי קק"ל – ירושלים
הדרגה המוצעת : חוזה אישי בתקן
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 8.3.2024)

מכרז חיצוני מס' 93/23 - מתכנן/ת סטטוטורי/ת, מחלקת תכנון, מרחב דרום

מקום העבודה: משרדי קק"ל – גילת
הדרגה המוצעת : חוזה אישי בתקן
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 8.3.2024)

מכרז חיצוני מס' 008/24 - מנהל/ת תחום חשבות - הימנותא


מקום העבודה: משרדי הימנותא – מודיעין
הדרגה המוצעת: חוזה אישי בתקן וע"פ ההסכמים הנהוגים בקק"ל/הימנותא
היקף משרה: 100%
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 1.3.2024)

מכרז חיצוני מס' 76/23 - מנהל/ת חשבונות בחטיבה לחינוך ולקהילה 


מקום העבודה: משרדי קק"ל – ירושלים
ממונה ישיר: מנהל מחלקת כספים חינוך
מתח דרגות: 400/100 – 420/120 בדירוג האחיד/מח"ר. עובדי דור א' – תקרת דרגות 450/150
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 19.2.2024)

מכרז חיצוני מס' 13/24 - רכז/ת תרגום אנגלית 


מקום העבודה: משרדי קק"ל – ירושלים
ממונה ישיר: מנהל מחלקת תקשורת שיווקית
מתח דרגות: 400/100 – 420/120 בדירוג האחיד/מח"ר. עובדי דור א' – תקרת דרגות 450/150
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 18.2.2024)