קק"ל לנשום - תכנית לאומית סביבתית

קקל לנשום - מיזם משותף עם המשרד להגנת הסביבה
 
במרץ 2017 השיקו קק"ל והמשרד להגנת הסביבה את "קקל לנשום" – תכנית לאומית סביבתית להפחתת זיהומים וסיכונים סביבתיים, ולשיפור איכות האוויר ואיכות החיים של תושבי ישראל.

התכנית כוללת ארבעה מיזמים מורכבים, המבוצעים בשיתוף פעולה עם גורמים רבים, בהיקף של 390 מיליון ₪. פירותיהם ייקטפו בטווח המיידי וגם בעתיד הקרוב והרחוק. המיזמים, שכולם כבר בשלבי ביצוע, נותנים מענה לצרכים מגוונים בתחומי התחבורה הירוקה, האנרגיה ירוקה, השכונות ירוקות והסביבה הירוקה:

תחבורה ירוקה

מהפכת הרכב הנקי של קק"ל והמשרד להגנת הסביבה כוללת ארבעה מיזמים, שמטרתם לצמצם את זיהום האוויר מתחבורה: מוניות היברידיות, אוטובוסים חשמליים, מערכים לשיתוף רכב חשמלי והתקנת מסנני חלקיקים במשאיות אשפה

אנרגיה ירוקה

במסגרת פרויקט זה, ישקיעו  קק"ל והמשרד להגנת הסביבה  במיזמים של התייעלות אנרגטית שיאפשרו חיסכון במשאבים בתשתיות עירוניות ביישובים הנמצאים בפריפריה של מדינת ישראל

שכונות ירוקות

פרויקט משותף לקק"ל,  המשרד להגנת הסביבה  ומשרד הבינוי והשיכון לשיפוץ בניינים ישנים בפריפריה והפיכתם למשתמשי אנרגיה סולארית

סביבה ירוקה

פרויקט לפיתוח סביבתי, הפחתת זיהומים סביבתיים והתקנת מערכות פוטו-וולטאיות על גגות מבנים לייצור אנרגיה סולארית בשכונות ובשיכונים ברשויות מוחלשות בדירוג חברתי-כלכלי 1-5