תוכנית אקלים אזורי של קק"ל

נערכים לשינוי אקלים במועצות האזוריות

צילום: בוני שיינמן, קק"ל

לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן


רקע

השפעות שינוי האקלים ניכרות בכל העולם ובפרט בישראל בה קצב ההתחממות גבוה פי שניים מהממוצע העולמי. למרות האיום המהותי, למרבית השלטון המקומי בישראל אין תוכניות היערכות לשינוי האקלים. 85% משטחה של מדינת ישראל נמצא בתחומי המועצות האזוריות, שרובן הגדול אינו ערוך לשינוי האקלים.

לאור חשיבות היערכות זו, והקשר ההדוק של קרן קיימת לישראל עם המועצות האזוריות והשטחים הפתוחים שבתחומן, אנחנו יוצאים לדרך עם תוכנית 'אקלים אזורי".

מה כוללת התוכנית?

במסגרת 'אקלים אזורי', יזכו המועצות האזוריות לליווי של הכנת תוכניות היערכות לשינוי אקלים ותוכניות מעבר לאנרגיה מקיימת על ידי צוות יועצים המותאם אישית לכל מועצה למשך שנתיים. בנוסף, כל מועצה תזכה במימון ל-1-3 פרויקטים נבחרים, ומימון מאצ'ינג למשך שנתיים של "מנהל אקלים" במועצה שיוביל את התוכנית מטעם המועצה.

התוכנית תשים דגש על הייחודיות של המועצות האזוריות, בין היתר על ניהול השטחים הפתוחים והחקלאיים, סוגיות העולות מהשלטון הדו רובדי ועוד.

תוצרי התוכנית:

1. אסטרטגיית אקלים מועצתית
2. תוכניות פעולה והטמעה בתוכניות המועצה
3. תוכניות ליישום מיידי
4. מימון וליווי לביצוע של 1-3 פרויקטים נבחרים
5. הכשרות מקצועיות לצוות המועצה

פרטים נוספים:

תוכנית אקלים אזורי היא תוכנית דגל של אגף אקלים וקיימות בקק"ל, ונבנתה בשיתוף עם מרכז שלטון אזורי ומרכז אקלימא, אשר גם יתכלל את הפעילות בשטח.

בחודשים הקרובים עתיד להתפרסם קול קורא למועצות האזוריות, במסגרתו יוכלו להתמודד על מקום בתוכנית. המחזור הראשון יכלול כ-12 מועצות לשנים 2025-2026.

לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן