גיליון מס' 1, אדר תשנ"א, מרץ 1991

תוכן העניינים

כותרת עמוד
מיכלואים בין אורן ברוטיה לאורן ירושלים ומקומם במאמץ להשבחת העצים בנטיעות קק"ל - עמירם זהבי עמוד 1
שיטה מכחילה - מין "אלים" - עמרי בונה עמוד 5
Inseminated pellets - תלכיד מכיל זרעים - ג'ון וודקוק עמוד 7
שיבוש תת היער על ידי שיחים - עמרי בונה עמוד 8
מדיניות ייעור בארצות אירופה - עמרי בונה עמוד 11
ייעור בחו"ל - ג'ון וודקוק עמוד 14
הנחיות לטיפול בנטיעות צעירות של עצי אורן אלדריקה ואורן ירושלים לצמצום נזקי כנימת המצוקוקוס - ציון מדר עמוד 16

 


הגיליון המלא להורדה »