גיליון מס' 10, אדר ב' תשנ"ה, מרץ 1995
כותרת עמוד
ממשק גזם ביערות קק"ל - עמרי בונה עמוד 1
ייעור מחדש משקם "ידידותי לסביבה" - תרגום מהספר Environmental Restoration, 1988 - ה. הורוויץ עמוד 5
יער רב מיני - עמרי בונה עמוד 13
איסוף זרעי ארז אטלנטי ביער ביריה - דוד ברנד, יהודה רבס עמוד 16
בחינת מצעים שונים לגידול שתילי ארזים במשתלה - יורם גולדרינג, עמי זהבי עמוד 19
טיפולים לשיפור הקליטה וההתפתחות של שתילי ארז אטלנטי - עמרי בונה, מילן קוליץ עמוד 23
סיכום תפוקת עץ לשנת 1994 - מילן קוליץ עמוד 25
יחסי הגומלין בין עקת מים לבין גורמי המחלות Seiridium cardinale ו-Diplodia pinea בברוש מצוי - ציון מדר עמוד 26
התמודדות עם אתגרי המחר בהגנת עצי יער - תרגום מתוך Journal of Forestry, חוברת 92, 1994 - וו. ס. בריסטפורד עמוד 28
יערנות חקלאית (Agroforestry) - עקרונות בסיסיים - תרגום מתוך דו"ח שנתי משנת 193 של ICRAF עמוד 34

 


הגיליון המלא להורדה »