גיליון מס' 4, שבט תשנ"ב, ינואר 1992

תוכן העניינים

כותרת עמוד
תוצאות סקר קליטה - א. שפטר עמוד 1
סיכום תפוקת עץ תשנ"א - מילן קוליץ עמוד 3
השפעת דילול יער אורן נטוע על הפיזיולוגיה וההתפתחות של העצים ועל הדינמיקה של אוכלוסיות חיפושיות הקליפה - עמרי בונה עמוד 4
דילול ראשון ביער ברעם - פול גינסבורג עמוד 6
היבטים שונים של שימור קרקע ומים ביער - רפי אשכנזי עמוד 7
פגיעה בעצי חורש בכרמל - ציון מדר, עמרי בונה עמוד 9
כנימת הברוש: איום חדש ליערות אפריקה - ציון מדר עמוד 10
הדברה ביולוגית של מזיקי אחירותם החורש: הישגים וכיווני מחקר - צבי מנדל עמוד 11
שלג ורוח בעצי היער - יוסף וייץ עמוד 13
שימוש במערכות חישה מרחוק לצרכי ניהול יערני - ישראל טאובר עמוד 15
שנת השתלמות בארה"ב - גיל ספיר עמוד 18
אפשר גם אחרת - יוסף קרני עמוד 20
ניהול היער כמערכת אקולוגית - ג'ון וודקוק עמוד 21
דו"ח סיור של משלחת יערנים מאגף הייעור של קק"ל באיטליה - יהודה רבס עמוד 22

 


הגיליון המלא להורדה »