גיליון מס' 5, תשרי תשנ"ג, אוקטובר 1992

תוכן העניינים

כותרת עמוד
תוצאות סקר קליטה תשנ"א (תיקון טעות) - גיל ספיר עמוד 1
סיכום נזקי שלג בחורף תשנ"ב - גיל ספיר עמוד 2
סיכום ביקור מומחים לשריפות מבוקרות - עמרי בונה עמוד 4
הצעה לבדיקת שיטות קציר נגד בהכנת שטח ידנית בחבלים הים תיכוניים - יצחק משה, אריה הניג עמוד 5
גיזום גבוה - עמרי בונה עמוד 7
ניסויים בהדברה בחומרים כימיים - ניצה ספיר עמוד 8
אקלום כנימת המרשלינה בישראל - ד"ר צבי מנדל עמוד 10
חידוש היער בספרד, המדיניות בשטח - עמרי בונה עמוד 11

 


הגיליון המלא להורדה »