גיליון מס' 7, תשרי תשנ"ד, ספטמבר 1993

תוכן העניינים

יער פרודקטיבי ולא פרודקטיבי: נדבך נוסף בתכנית ממשק היער - עמרי בונה עמוד 1
נתונים על שטחי יער במדינות הים התיכון - עמרי בונה עמוד 5
ארבע שאלות עיקריות לגבי ניהול יערות בעולם - עמרי בונה עמוד 7
תוצרי לוואי של היער הים תיכוני - סנזיו בלדיני עמוד 11
הפקת שרף מעצי אורן - ציון מדר עמוד 16
גידול אורן הגלעין (Pinus Pinea) לייצור זרעים (צנובר) - רוברט סיטבון עמוד 17
אלון השעם (Quercus Suber) והשימוש בו - עמרי בונה עמוד 23
מטאורולוגיה של שריפות - ג'ון וודקוק עמוד 26
רשמי סיור ביוון מהיבטים יערניים - ציון מדר עמוד 30
ניסויים באורן מקרין (Pinus Radiata) וטיפוחו באיטליה - ארנסטו פוזרו עמוד 34

 


הגיליון המלא להורדה »