גיליון מס' 8, אדר תשנ"ד, מרץ 1994

תוכן העניינים

כותרת עמוד
ליברוצדרוס - עץ נדיר ומעניין ביער מירון - עמי זהבי עמוד 1
השפעת הכמנה וחיטוי על נביטת זרעי ארזים - דוד ברנד, ציון מדר עמוד 3
שימוש בהורמונים צמחיים לשיפור נביטת זרעים בתמיסות מימיות מאווררות - דוד ברנד עמוד 7
סקר קליטה - השוואת שיטות דגימה - גיל ספיר עמוד 10
תכנית וביצוע תפוקת עץ באגף הייעור לשנת 1993 - מילן קוליץ עמוד 14
סיכום שנת ניסוי ראשונה בשרוולי פוליאתילן ביער הזורע - מילן קוליץ, עמרי בונה עמוד 15
התפשטות עצי שיטה בדרום אפריקה ודרכים לבלימתה - עמרי בונה עמוד 18
האם קק"ל צריכה לקיים רשות כיבוי עצמאית ליערותיה - צבי אבני עמוד 21
היבטים יערניים וכלכליים של התחדשות טבעית ומלאכותית של היער (תרגום מתוך פרוטוקול הכנס הבינלאומי לשיקום מערכות יער מנוונות, קניה שביוון, 1989) - מונטרו דה בורגוס וחובריו עמוד 25
האלנד - בהמת מרעה המוצעת לפתיחת היער - יגאל סלע עמוד 37

 


הגיליון המלא להורדה »