רכישת בולי קק"ל

רכישת בולים ע"י מערכת החינוך

כדי לרכוש בולים עבור מערכת החינוך - כולל בולים לצורך הדבקה על תעודות, יש לפנות לאנשי הקשר לפי האזור של בית הספר.
להלן פרטי אנשי הקשר של אגף החינוך בקק"ל:

סניף טלפון אתר אי-מייל
פניות הציבור 1-800-250-250
מדור חינוך מרחב צפון, שושי ראובני-לוי 04-8470367 shoshir@kkl.org.il
מדור חינוך מרחב מרכז, בר שוקרון 02-6583306 bars@kkl.org.il
מדור חינוך מרחב דרום, כנרת ישורון 08-9986188 kinerety@kkl.org.il
מחלקת חו"ל, מלכה ברקאי 02-6583530 malcab@kkl.org.il