מדור הגנת בריאות היער

מדור הגנת בריאות היער שייך למחלקת יערנות ופיתוח מקצועי באגף הייעור. המדור מטפל במחלות ומזיקים של עצי יער, בוסתנים ומשתלות קק"ל.

המדור להגנת בריאות היער באגף הייעור של קק"ל עוסק בשלושה תחומים עיקריים:

בריאות עצי היער ובוסתני קק"ל

צוות המדור מנטר מזיקים ומחלות ביערות קק"ל ברחבי הארץ ומטפל בהן. המזיקים העיקריים הם חיפושיות קליפה ונוברי גזע שונים, תהלוכן האורן ומיני חרקים פולשים. מענה מיוחד ניתן לתהלוכן האורן, אשר בנוסף לפגיעתו בעצים, מהווה גורם מסכן לבריאות המבקרים ביער. בנוסף לפעילות המקצועית המדור מקיים הדרכות לאנשי השטח כדי שיכירו את המזיקים ואורחות חייהם, על מנת שיגבשו ממשק יערני מושכל בתכניות העבודה שלהם. אנו דוגלים בטיפולים מינימליים או נקודתיים ומעדיפים שימוש בתכשירים ידידותיים לאדם ולסביבה.

הגנת הצומח במשתלות קק"ל

משתלות קק"ל מגדלות מגוון רחב של מיני צמחים עבור הייעור ועבור גורמי-חוץ מוסדיים. מגוון זה מספק אתגרים מעניינים בתחום הגנת הצומח, משום שלכל צמח רגישויות משלו במשתלה, לעתים כבר משלב הנבט. כמו ביער, גם במשתלה אנו שואפים למצוא פתרונות ברמה התפעולית למען בריאות הצמחים, מבלי להזדקק לתכשירי הדברה.

עריכת ניסויים

במקביל לעבודה השוטפת, המדור עורך ניסויים בשיתוף עם חוקרים ממכון וולקני ומהאקדמיה. בניסויים אלו אנו מחפשים פתרונות ידידותיים לסביבה כנגד מזיקי יער ומשתלה, ומפתחים שיטות עבודה חדשות, תוך שימוש בטכנולוגיות ממ"ג (GIS) וחישה מרחוק, כמו גם שינויים בממשק הטיפול ואחזקת היער, המביאים לחיזוק ולהגברת חוסנו של היער.