בלימת הצמח הפולש שיטה כחלחלה בגן לאומי הרי יהודה

עודד כהן, עידן קופלר - המעבדה לצמחים פולשים, מכון שמיר למחקר, אוניברסיטת חיפה, קצרין
יהל פורת, שני גלייטמן - מחלקת אקולוגיה, אגף ייעור, קק"ל
מנחם פריד, אילן שיפמן - רשות הטבע והגנים
אנה טרכטנברוט - אגף מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים, המשרד להגנת הסביבה
דרור פבזנר - אגף מים ונחלים, המשרד להגנת הסביבה


בשנים האחרונות הולך ומצטבר ידע רב בנושא מיני הצמחים הפולשים בישראל, אולם הניסיון ליישם ממשק לטיפול בפלישות קיימות דל, ובלא מעט מהמקרים התקבלו תוצאות חלקיות בלבד. אנו סבורים כי היעדר מתווה מוסדר לקבלת החלטות ולביצוען הוא אחד הגורמים המרכזיים המונעים טיפול יעיל יותר במיני צמחים פולשים. מאמר זה סוקר את מיזם הבלימה של התפשטות השיטה הכחלחלה בגן לאומי הרי יהודה, ומציג לראשונה מתווה לממשק פעיל ארוך טווח לטיפול בצמחים פולשים באזור בעל רגישות אקולוגית ונופית.

במקרה הנדון, מטרת המיזם היא שימור משאבי הטבע, הנוף והמורשת מפני פלישה והשתלטות של הצמח הפולש שיטה כחלחלה. לצורך השלמת פערי המידע לקראת ממשק פעיל, נערך מיפוי אזורי של מאפייני הפיזור והצפיפות של השיטה הכחלחלה. כמו כן, נעשה מחקר מקדים לבחינת העלות והיעילות של חלופות ממשק שונות ובתנאי קושי שונים לביצוע. בהתבסס על השלמת פערי המידע ומגבלות תקציב, נבחר היעד האסטרטגי של בלימת התפשטות הפלישה כיעד מרכזי לביצוע.

בשלב הבא נכתבה תוכנית פעולה אזורית כנגזרת ממטרת המיזם ומהיעד האסטרטגי. נקודת המוצא לקראת הביצוע הייתה שתוכנית הפעולה ישימה וכדאית. השלב הביצועי החל בינואר 2018 וכלל שני שלבים: כריתת העצים הבוגרים והדברת הגדמים בשנה הראשונה, ולאחריהן טיפול מחזורי בהתחדשויות של חוטרי גזע, חוטרי שורש וזריעים. המיזם לווה בניטור, ותוצאותיו הראו יעילות גבוהה של שיטת הכריתה והדברת הגדמים בקטילה של העצים הבוגרים וההתחדשויות בחלקות המטופלות. לצורך בחינת יעילות המיזם בבלימת המין הפולש נערך ניטור של קבוצות עצים בודדות של עצי שיטה במרחב, שנמנע מהן הטיפול לצורכי ביקורת. הממצאים הראשוניים הראו שבהיעדר טיפול השיטה הכחלחלה ממשיכה להתפשט בסביבה, ככל הנראה בעקבות ממשק דילול האורנים.

מדדי ההתחדשות בחלקות מחקר מול חלקות הביקורת מלמדים על יעילות גבוהה של המיזם בבלימת התפשטות הצמח הפולש – היעד המרכזי של מיזם זה. שיתוף פעולה בין הגופים קובעי המדיניות והמנהלים את השטחים הפתוחים הוכח כמכפיל כוח בהשגת היעד. המיזם מוכיח כי מתווה פעולה המבוסס על ידע אקולוגי ועל הבנה מקצועית הוא הבסיס להצלחה בחזית ההתמודדות עם צמחים פולשים.

מילות מפתח: הדברה, מינים פולשים, ממשק, פלישה ביולוגית.

 להורדת המאמר »