מלגת קרן באומן

קרן קימת לישראל מנהלת יחדיו עם האפוטרופוס הכללי קרן על שם ניקולא באומן ז"ל שהוריש את הונו לטובת סיוע למשפחות שכולות. במהלך שנת 2022 תחלק הקרן סך של עד 5,000,000 ₪ עבור מלגות והטבות לזכאים העומדים בתנאים המפורטים בקולות קוראים המצ"ב.