מלגת קרן באומן

קרן קימת לישראל מנהלת יחד עם האפוטרופוס הכללי קרן על שם ניקולא באומן ז"ל שהוריש את הונו לטובת סיוע למשפחות שכולות.
נאמני הקרן החליטו שבהתאם להוראות הצוואה חלק מהכספים ייועדו השנה למלגות והטבות לאחים שכולים וליתומים לפיכך

במהלך שנת 2023 תחלק הקרן סך של עד 1,650,000 ₪ עבור מלגות והטבות לאחים שכולים וליתומים העומדים בתנאים המפורטים בקולות קוראים המצ"ב

לחצו לקריאה