מלגת קרן באומן

קרן קימת לישראל מנהלת יחדיו עם האפוטרופוס הכללי קרן על שם ניקולא באומן ז"ל שהוריש את הונו לטובת סיוע למשפחות שכולות.

הנאמנים החליטו שבהתאם להוראת הצוואה ייועדו חלק מהכספים למלגות והטבות לאחים שכולים וליתומים.

סיוע נוסף מהקרן יוענק באמצעות הארגונים היציגים: ארגון יד לבנים, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, ארגון נפגעי פעולות איבה.

במהלך שנת 2024 תחלק הקרן סך של עד 1,875,000 ₪ עבור מלגות והטבות לאחים שכולים וליתומים העומדים בתנאים המפורטים בקולות הקוראים המצ"ב.

לקבלת פרטים נוספים והגשת בקשות יש ללחוץ כאן:

לקבלת פרטים נוספים ולהגשת בקשה יש ללחוץ כאן