כיצד נוטעים עץ?

הארנבון הקטן מקבל עצה מהג'יני שבקופסה הכחולה: אתה רעב? תיטע עץ! הג'יני גם מסביר לארנבון בדיוק איך לטעת את העץ, ולמה בכלל כדאי לטעת