תשבץ פסח אביבי

לפניכם תשבץ עם 22 הגדרות, שכולן קשורות לפסח ולחג האביב: שמות החג, מנהגים וסיפורי ההגדה.

משבצים את התשובות הנכונות במקומן ומקבלים משפט שמקשר בין יציאת מצרים להיום...

בהצלחה!