כל אחד משנה – מעגל של''ח

צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל
לפניכם פעילות המשולבת בשיח, שמטרתה לחשוף את המשתתפים להשפעת הבחירות האישיות היומיומיות שלהם על הסביבה ולעודד אותם לקחת אחריות על פעולותיהם באמצעות התחייבות אישית לשינוי התנהגות

קהל היעד:

תלמידי כיתה ז' ומעלה

משך הפעילות:

כ-45 דקות
 
 

רציונל:

שיח על חוויה שהחניך חווה בפעילות או שיחה על דבר שראה ולמד עליו מעצימים את חוויית הלמידה ויוצרים חיבור בין התוכן הכללי שהועבר בפעילות לחוויה הפרטית של החניך. עצירה לרגע, קיום שיחה, ניתוח אירוע או מידע וחיבורו לחייו האישיים של התלמיד – הם העומדים בבסיס הפעילות. פעילות מסוג זה יוצרת חיבור בין החניך לסביבה ומקרבת בין החניכים השונים בקבוצה לבין עצמם.
 

מטרות:

 • הבנה של תהליכי גורם-תוצאה שמשפיעים על הסביבה, בדגש על פעילות האדם.
 • חשיפה להשפעת הבחירות האישיות היום-יומיות על הסביבה והשטחים הפתוחים.
 • קידום קבלת אחריות של המשתתפים על פעולותיהם בחייהם האישיים דרך התחייבות אישית לשינוי התנהגות.

ציוד, הכנות ועזרים

ציוד:

 • טלפון סלולרי לכל חוליה.
 • צנצנת, קופסה קטנה או בקבוק ריק (בשימוש חוזר), שעליו מודבקת מדבקת ההתחייבות שלי למען הסביבה
 • פתקים כמספר המשתתפים
 • כלי כתיבה
 • חבל
 • דפים.


 

הכנות:

 • לפני היציאה למסלול נחלק את המשתתפים לחוליות עבודה.
 • נבקש מכל חוליה לצלם תופעות שונות המעידות על פעילות האדם לאורך המסלול.
 • כל חוליה בוחרת נציג אחד ומצלמת במכשיר אחד.
 • לאורך המסלול, בקטעי ההליכה השונים, נזכיר את המשימה. 
 • אפשר אף ליצור תחרות ולהעניק ניקוד לחוליות עבור תצלומי התופעות.

 

 

עזרים לפעילות:

מהלך הפעילות

נאמר כי כעת נקיים מעגל של''ח שלו כללים משלו:
 • מדבר מי שחפץ המעגל בידו.
 • מדברים בקצרה: שניים-שלושה משפטים.
 • מקשיבים לחברים ברוב קשב ואין מגיבים לדברי החברים בזמן המעגל.
 • כולם מדברים.


נפתח ונזכיר כי לאורך המסלול פגשנו וצילמנו עדויות להתנהגויות שונות של האדם, ותיעדנו את הביטוי שלהן בסביבה. נשחזר את התופעות ונחשוב אילו השלכות יש לכל אחת מהתופעות על הטבע – על בעלי חיים, צמחים
ועל הסביבה עצמה.

נראה שלאדם יכולות להיות השפעות חיוביות וגם השפעות שליליות.
דוגמאות לדברים שיכולים להופיע בתצלומים: פסולת שהושלכה, נחל מזוהם, עשן מארובות, מבנים הרוסים, ריבוי מבנים, שרידי שרפות, עקבות של צמיגים, פגיעה בצומח, מתקן מחזור, שלט לשמירה על הסביבה, סימון שבילים, תיבות קינון, גידור שטחים למניעת כניסת האדם, פגיעה בסלעים, ריבוי כבישים, מינים פולשים ועוד.
ִ

מי אחראי על המצב?

נבקש מהמשתתפים להציע פעולות שאפשר לעשות כדי להימנע מהפעולות שנתקלנו בהן ושפוגעות בסביבה (סביר להניח שבשלב זה תעלה סוגיית האחריות על המפגעים השונים).

נציין כי אכן יש רמות שונות של אחריות והשפעה לכל אחד מאיתנו: לדוגמה – במקרה של קבלן שהשליך פסולת בניין או זיהם נחל, האחריות חלה עליו, והאחריות לאכוף את החוק לגבי ההתנהגות שלו חלה על הרשויות המקומיות והארציות, ולנו כפרטים לכאורה אין השפעה רבה על המצב (אם כי אנחנו יכולים להגיש תלונה לרשויות). אולם, ישנם מעשים שאנחנו כפרטים יכולים לעשות ובחירות שאנחנו יכולים לבחור, ואלה ישפיעו ישירות על הסביבה. אנחנו יכולים גם להשפיע בעקיפין על ההתנהלות של תאגידים, מפעלים ועוד.

אחריות אישית

נזמין את המשתתפים להעלות רעיונות ללקיחת אחריות אישית על פעולה שמשפיעה ישירות על הסביבה הקרובה; רעיונות לפעולות אישיות שישפיעו על חברות גדולות; ורעיונות לפעולות שיכולות לנקוט ממשלות, חברות תאגידיות וכדומה.

נביא דוגמאות אפשריות למעשים ברמות השונות בהתאמה, למשל: לקחת את האשפה איתנו בטיול, לאסוף גחלים ולזרוק לפח, להפריד אשפה ולמחזר, לחסוך בחשמל, לצרוך פחות, ואם צורכים, להעדיף מצרכים שמייצרים פחות פסולת ופחות זיהום – מוצרים מתוצרת הארץ, מוצרים שיוצרו בסחר הוגן, מוצרים שלא נוסו על בעלי חיים, מוצרים שאינם פוגעים בסביבה.

התחייבות אישית

נבקש מכל משתתף לחשוב מה הוא אישית יכול לעשות או לשנות כדי להשפיע באופן חיובי על הסביבה.

נחלק פתקיות למשתתפים, ונבקש מכל משתתף לכתוב על פתקית את שמו והתחייבות אחת שהוא מתחייב לקיים בימים הקרובים ולשלב אותה בחיי היום-יום שלו מייד לאחר הטיול.

נזמין כל משתתף להקריא את ההתחייבות שלו, לקפל את הפתקית שעליה היא כתובה ולהכניס אותה לצנצנת ההתחייבות למען הסביבה שהכנו מראש.

לאחר פרק זמן נוסף נבחן האם הצלחנו ליישם את שהבטחנו.
 
נסביר על ראשי התיבות שמח"ה: שימוש חוזר, מחזור, חשיבה, הפחתה (ראו נספח)

הצעות לפעילות המשך

 • אפשרות ראשונה:
  ניקח את הצנצנת איתנו לכיתה. לאחר פרק זמן מוסכם נוציא ונקריא את הפתקים, ונראה יחד אם המשתתפים הצליחו לעמוד בהתחייבויות שלהם.

 • אפשרות שנייה:
  נמסור את צנצנת הפתקים לחברי חוליית משימה, שידביקו אותם על כרזה שתיתלה בכיתה תחת הכותרת: ההתחייבויות של כיתה... למען הסביבה.
  לאחר פרק זמן מסוים ננהל דיון, ונראה אם המשתתפים מצליחים לעמוד במה שהתחייבו לו.

 • אפשרות שלישית:
  - לאחר פרק זמן מסוים נפרוש חבל שבקצהו האחד דף עם המילה "הצלחתי" ובקצהו השני דף עם המילה "לא הצלחתי".
  - נבקש מכל משתתף למקם את עצמו על הסקאלה – עד כמה הצליח לעמוד בהתחייבותו.
  - נזמין מתנדבים לספר למה ואיך הצליחו או לא הצליחו לעמוד בהתחייבות שלהם.
  - נזמין כל משתתף לסמן את מקום עמידתו על החבל באמצעות סלוטייפ או אטב כביסה שעליו כתוב שמו.
  - לאחר שבועיים נזמין את המשתתפים להתמקם מחדש ונבדוק אם וכיצד המיקום על הסקאלה השתנה.

 • אפשרות רביעית:
  לאחר פרק זמן מסוים נערוך תחרות צילומים נושאת פרסים בכיתה – כל משתתף יצטלם כשהוא מבצע את ההתחייבות שלו.