שועלים נופלים בפח

צילום: יהונתן כהן
פעילות העוסקת בפסולת ובבעיות שיוצרת הפסולת שמושארת בשטח, בהבנת האחריות האישית של כל אחד מאיתנו כלפי הסביבה ובפעולות שכל אחד יכול לבצע כדי להתמודד עם בעיית הפסולת

קהל היעד:

תלמידי כיתה ז' ומעלה

משך הפעילות:

כ-35 דקות

 

רציונל:

האשפה שמטיילים מפזרים אינה פוגעת רק במראה ובריח הנעים של היער ושל המרחבים הפתוחים. הפסולת מתפרקת, מחלחלת למקורות המים ונשטפת לים, מגיעה לאוויר, מרעילה את הצמחים ואת מקורות המזון של בעלי החיים, וגם משנה את ההרכב והחומציות של הקרקע. היא גורמת נזקים רבים לבעלי החיים שמסתבכים בה או בולעים את האריזות, וכתוצאה מכך נפצעים, חולים, ולעיתים אף מתים. כמקור מזון זמין וקל, פסולת אורגנית המושארת בפחים פתוחים עלולה לגרום להתרבות לא מרוסנת של מינים שניזונים ממנה, ובהמשך לפגיעה במגוון המינים וליציאה של המערכת האקולוגית כולה מאיזון.

מטרות:

  • היכרות עם הבעיות שיוצרת פסולת שמושארת בשטח.
  • הבנת האחריות האישית של כל אחד מהמשתתפים כלפי הסביבה.
  • היכרות עם פעולות שכל אחד יכול לבצע כדי להתמודד עם בעיית הפסולת.
  • התחייבות, אחריות ומעורבות אישית, הנעה לפעולה.

ציוד והכנות

מהלך הפעילות

נעלה את נושא הפסולת שמטיילים משאירים ביערות ובמרחבים הפתוחים, ונשאל כיצד היא משפיעה על הסביבה, על הצמחים ועל בעלי החיים.
 
נציין כי הפסולת היא חלק בלתי נפרד מחיי היום יום שלנו, וכי למרות שאנו נוטים להתעלם מקיומה – מרגע שהשלכנו אותה לפח הקרוב, היא משפיעה על חיינו מבחינות רבות.
 
נסביר שישראל היא אחת המובילות בעולם בייצור פסולת לתושב. השלכת פסולת בשטחים פתוחים או הטמנתה באתרי פסולת ללא תשתיות נדרשות גורמת למפגעים סביבתיים קשים כמו: פגיעה בנוף, זיהום קרקע, זיהום מים, זיהום אוויר ופליטת גזי חממה (בעקבות פליטת מתאן בפירוק פסולת אורגנית), שינוי המארג האקולוגי (התרבות מין מסוים עקב ריבוי מזון שמקורו בפסולת לא מוטמנת שיוצר האדם).
 
הטיפול בפסולת הכרחי למניעת מפגעי בריאות, ריח, סביבה ונוף, וכן לשמירה על אורח חיים בריא ונעים.

משחק השועל והפסולת

נזמין מתנדבים ונחלק להם את תמונות השועל והפסולת. נגדיר את המשימה: על המתנדבים להסתדר בשורה בהתאם לרצף השתלשלות סיפור המקרה בזמן הקצר ביותר וללא דיבורים.
 
נבקש מכל מתנדב להקריא את הכתוב בכרטיסייה שלו, ותוך כדי כך נוודא שהסדר נכון. במקביל נדגיש את הבעיות העולות מהסיפור (הפח נשאר פתוח, המטיילים – אנחנו – הבאנו אשפה/פסולת לשטח, יש פח, יש אריזות שונות מפוזרות בשטח הפתוח ועוד).
צילום: יהונתן כהן

בעיות ופתרונות

נחלק את הקבוצה לחוליות משימה. כל קבוצה תחשוב על פתרון לבעיית הפסולת שהוצגה זה עתה בסיפור, ותציג את הפתרון שלה לקבוצה באופן יצירתי (הצגה / שיר / סיפור בחרוזים / כתבת חדשות ועוד).
 
בזמן הצגת התוצרים אפשר לצלם את החוליות ולפרסם את התמונות והסרטונים בקבוצות של הכיתה או של ההורים ובאתר בית הספר.

סיכום

נחזור בקצרה על הבעיות שיוצרת השארת הפסולת במרחב הפתוח, ונסכם יחד עם המשתתפים את הפתרונות שהחוליות הציגו לבעיה.

נקפיד להדגיש ולהוסיף גם פתרונות שביסודם צמצום הפסולת שהמטיילים משאירים בשטח מלכתחילה, לדוגמה שימוש בכלים רב פעמיים, איסוף האשפה והשלכתה בבית עם תום הטיול, בחירה במוצרים שמפחיתים את כמות הפסולת, כמו למשל רכישה של חטיף באריזות חיסכון גדולות משותפות לקבוצת ילדים ולא באריזות אישיות קטנות. נציין בהזדמנות זו, שגם בחירה במוצרים המיוצרים באופן שלא פוגע בסביבה ובבעלי החיים שבה (לדוגמה דיג טונה שאינו פוגע בדולפינים) יכולה להשפיע לטובה על הסביבה.

נסיים את הפעילות בהיגד "כל אחד משנה". בהתאם לתנאי הקבוצה ולזמן, אפשר להרחיב ולנהל דיון גם על האפשרויות שלנו להשפיע על הסביבה הקרובה לנו באמצעות בחירות אישיות נכונות, על האופן שבו צריכת מוצרים מסוימים בדרך מסוימת יכולה להקטין את כמות הפסולת, ועל ההשלכות שיש לפסולת על הסביבה. נרחיב על ההשפעה שיש לנו כצרכנים על חברות עסקיות גדולות.

בהמשך המסלול נפַנה יותר תשומת לב לפסולת שפזורה בשטח: נמשיך לאסוף פסולת שלנו ופסולת שהשאירו אחרים, נדווח לרשויות על מפגעים, ונחזור על הסלוגן: "קחו את הפסולת איתכם!"