מורות ומורי של''ח וידיעת הארץ היקרים

"הדאגה לכדור הארץ היא הדבר החשוב והעתיק ביותר שיש לנו, ועם זאת, זו גם האחריות הנעימה ביותר"
וונדל ברי
מדוח שפרסם באוגוסט 2021 ארגון IPCC מטעם האו"ם, עולה כי פעולות מעשה ידי אדם משפיעות באופן משמעותי על התגברות שינוי האקלים ואירועי הקיצון.

ערכת הפעילויות "מתאקלמים בשטח" מציבה במרכזה את היחסים בין האדם לסביבתו ואת ההשפעה שלו עליה. בלב כל הפעילויות המוגשות לכם כאן עומדת היכולת של כולנו לבחור, לשפר, להשתפר ולהשפיע. הקניית ידע, מיומנויות וערכים בנושא זה תאפשר לתלמידים לקבל החלטות מותאמות לתקופה ולאתגר הסביבתי ולאמץ הרגלים חדשים למען הצלחת ההתמודדות עם שינוי האקלים.

 
תהליכים ותופעות המשפיעים על שינוי האקלים מצויים בכל מסלול סיור ביערות, במרחבים הפתוחים, בעיר או בטבע. עזרי ההדרכה המצויים בערכה יעוררו מחשבה בקרב התלמידים תוך התנסות חווייתית בשדה. כל אלה יעצימו זיקה רגשית שתוביל לשינוי בהתנהלות היום יומית.
 
העֶרכה, פרי שיתוף פעולה של החטיבה לחינוך ולקהילה של קק''ל עם אגף של''ח וידיעת הארץ, שואפת לחבר בין עולמם הפנימי של התלמידים והחוויה שהם חווים איתכם בשטח, לבין התכנים הניצבים במרכז העיסוק הסביבתי והיערני בשנים האחרונות – שינוי האקלים, השמירה על מגוון המינים, הטיפול בפסולת ועוד.
 
אנו מקווים שהעזרים וההצעות לפעילות המצויים בערכה ישמשו אתכם בעשייה החינוכית בבתי הספר ובשדה, בטיולים ובסיורים. השינוי במעגלים הולכים וגדלים יוביל את התלמידים והתלמידות למעורבות, לאחריות ולמנהיגות, בדרך לעולם נקי, נעים, בריא וטוב יותר.

בברכת חן הארץ, ניפגש בשבילים
 
שר-שלום ג'רבי,
מנהל החטיבה לחינוך ולקהילה
 
ד"ר אלי שיש
מנהל אגף של"ח וידיעת הארץ