מצגת ומערך פעילות בנושא שינוי האקלים: אדם, סביבה ומה שביניהם

מצגת ומערך פעילות בעברית ובערבית המסבירים באופן בהיר ותמציתי את השפעות האדם על הסביבה, הגורמים העיקריים לשינוי האקלים ודרכי ההתמודדות המעשיות עם המצב ברמה האישית וברמה הגלובלית

רציונל ומטרות

סקירה ממחישה, בהירה ותמציתית של השפעות האדם על הסביבה, של הגורמים העיקריים לשינוי האקלים ושל דרכי ההתמודדות המעשיות עם המצב ברמה האישית וברמה הגלובלית. מטרתה של הפעילות להמחיש מושגי יסוד הקשורים לשינוי האקלים ולהסביר את המצב. מטרה נוספת היא להניע את החניכים לשנות ולפעול כדי להפחית את הנזק הסביבתי שגורמים בני האדם, ולהירתם למאבק שקק"ל מובילה בהתחממות הגלובלית ובשינוי האקלים.
מי למעלה, מי למטה?
קהל יעד: כיתה ה' ומעלה, חטיבות ותיכונים, בהתאמה לגיל המודרכים.
משך הפעילות:
גרסה קצרה: שני שיעורים של 45 דקות.
גרסה ארוכה: שלושה שיעורים של 45 דקות.
מקום: בכיתה.

ציוד וחומרים

מצגת שינוי אקלים בעברית מצגת שינוי אקלים בערבית

מצגת PPT – שינוי האקלים: אדם, סביבה ומה שביניהם

מצגת PPT  בערבית – تغيير المناخ: الإنسان, البيئة وما بينهم
מצגת נגישה PDF – שינוי האקלים: אדם, סביבה ומה שביניהם מצגת PDF  נגישה בערבית – تغيير المناخ: الإنسان, البيئة وما بينهم
הנחיות להפעלת המצגת והמערך חמש כרטיסיות מידע בערבית

חמש כרטיסיות מידע (הרבה צבע)

הנחיות להפעלת המצגת והמערך

חמש כרטיסיות מידע להדפסה (מעט צבע)

פתקים עם מספרים כמספר המשתתפים (פירוט בסעיף ההכנות)

פתקים עם מספרים כמספר המשתתפים (פירוט בסעיף ההכנות)

חומרי יצירה וגיליונות בריסטול להכנת כרזות
חומרי יצירה וגיליונות בריסטול להכנת כרזות