עבדות וחירות בימינו

בהגדה של פסח אנו קוראים "עבדים היינו – עתה בני חורין". בדף השיח שלפניכם נדון בטקסטים שונים המביאים נקודות מבט שונות בנושא שיעבוד וחירות

*תוכני הפעילות מיועדים לצורכי הדרכה והוראה בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש אחר מעבר לשימוש זה

הקשיבו לשיר "מצרים" של איה כורם »

 • למה לדעתכם התייחסה איה כורם במילים: "עבדים היינו – עדיין עבדים"?
 • אילו דברים יכולים לגרום לנו לחוש שאנחנו "עבדים", גם אם אנחנו לא באמת עבדים?
 • כיצד אתם מרגישים – כבני חורין או כעבדים? מדוע?
 • האם יש דברים שהייתם רוצים לצאת בהם "מעבדות לחירות" ולהשתחרר מהם? מהם?
 
 • מהי העבדות על פי תפיסתו של ברי סחרוב?
 • האם העבדות היא פנימית או חיצונית?
 • האם אתם יכולים להזדהות עם התפיסה שברי סחרוף מציג בשירו?


להלן שתי נקודות מבט שונות על נושא השעבוד והחירות כתפיסה אישית פנימית:

 

נתן שרנסקי, "לא אירא רע", הוצאת ידיעות אחרונות 1989

אתה אדוני השופט חושב שהנך חופשי! אתה חושב כך כיוון שלאחר שייגמר המשפט תלך לביתך ואילו אני אהיה המשועבד, כיוון שאלך לכלא לזמן רב. אך דע לך שמבין שנינו, אני הוא בן החורין האמיתי!

אמנם גופי יהיה משועבד, אבל רוחי, היא תישאר חופשית, כיוון שארגיש שלא נכנעתי לגזרותיכם ונשארתי נאמן לאמונתי. אך לך השופט קבעו מראש מה לומר! גופך אמנם משוחרר, אבל אינך חופשי להכריע לפי אמונתך. רוחך משועבדת וזה חמור פי כמה.
הרב קוק

יש בן חורין שרוחו רוח של עבד,
ויש עבד שרוחו מלאה חירות;
הנאמן לעצמיותו –
בן חורין הוא,
ומי שכל חייו הם רק במה שטוב ויפה בעיני אחרים – הוא עבד.

שיח

 • איפה אני רואה את הרלוונטיות של כל אחד מהטקסטים לחיי שלי?
 • כיצד באה לידי ביטוי תחושת העבדות/החופש הפנימית שלי?
  ספרו ושתפו ב:
  - מצב שבו הרגשתם שנגזלה מכם חירות.
  - אירוע שבו הרגשתם שיצאתם לחירות.
  - מה יעזור לכם להרגיש חירות היום?