קולאז' ירושלים

הכותל המערבי. צילום: pexels
ירושלים היא עיר מורכבת ומעורבת, המאחדת בתוכה תפיסות עולם שונות, דתות ותרבויות שונות ויוצרת קולאז' מיוחד במינו. פעילות זו, לכיתות ו'-ח', מאפשרת לתלמידים להכין קולאז' ירושלים משלהם, ודרכו ללמוד מעט על העיר כפי שהיא מיוצגת היום באינטרנט
מטרת הפעילות: חשיפה לנושא ירושלים מכיוונים מגוונים, תוך שילוב כישורי תקשוב. פעילות זו מתאימה כפתיחה או כסיכום לנושא ירושלים.

סוג הפעילות: פעילות חקר ויצירה.

קבוצת הגיל: כיתות ו'-ח'.

הזמן: כשעה.

המקום: בכיתה.

עזרים: גיליונות בריסטול, מספריים, צבעים, לורדים, דבק, חומרי יצירה שונים.

מהלך הפעילות

ביום שלפני הפעילות חלקו את הכיתה לשתי קבוצות מתחרות. הסבירו את המשימה: על כל אחת מהקבוצות להכין קולאז' בנושא ירושלים. תלמידי הכיתה המקבילה בוחרים באמצעות הצבעה את הקולאז' המנצח. הקריטריונים לניצחון:
 
  • מידת הגיוון במידע ובתמונות
  • מקוריות הנושאים והתמונות המוצגים בקולאז'
  • מידת ההשקעה באיסוף החומר
  • מידת ההשקעה בביצוע.
כחומרים לקולאז' משתמשים חברי הקבוצות בחומרים שהם אוספים בעצמם מהאינטרנט וממקורות אחרים (עיתונים ישנים וכדומה). עליהם לאסוף קטעי מידע ותמונות הקשורים לירושלים. חובה לציין על כל תמונה מה מצולם בה. בתחילת החיפוש כוונו את התלמידים לחיפוש על ידי כתובות האתרים המופיעים בהמשך, אך הדגישו את חשיבות היצירתיות בחיפוש תמונות נוספות ובשימוש בהן בקולאז'.

ביום הפעילות חלקו לשתי הקבוצות גיליונות בריסטול וחומרי יצירה והקציבו זמן לעיבוד החומרים ולהכנת הקולאז'. לסיום, תלו את שתי היצירות בכיתה, דונו בתוצאה והתייחסו לבחירות טובות יותר ופחות. לבסוף, הזמינו את חברי הכיתה המקבילה לבחור את הקבוצה הזוכה.
מרכז העיר ירושלים. צילום: pexels