ירושלים בשנת 1925

יהודים מתפללים בכותל, נוצרים בתהלוכת יום שישי הקדוש, שוטרים תורכים, כיפת הסלע, החומות היפהפיות של העיר העתיקה וההמון הרב שחולף ברחובות העיר העתיקה – יהודים, נוצרים ומוסלמים. ירושלים שנת 1925