משפחת סימפסון בכיפת הסלע

יש משיח בעיר! משפחת סימפסון מגיעה לכיפת הסלע וכל אחד מבניה מודיע שהוא המשיח שיאחד את היהודים, המוסלמים והנוצרים