העיר שחוברה לה יחדיו

באמצעות משחק וחידה הילדים מכירים חיבורים שונים במרקמה העדין של ירושלים, כמו החיבור בין דתיים וחילונים, בין עבר והווה, בין יחידות נוף, ועוד
*תוכני הפעילות מיועדים לצורכי הדרכה והוראה בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש אחר מעבר לשימוש זה

מטרות הפעילות: הכרת הניגודים והחיבורים המיוחדים לעיר ירושלים דרך נקודות מבט שונות.

סוג הפעילות: פעילות חקר.

קבוצת הגיל: כיתות ז׳-ט׳.

הזמן: כשעה.

המקום: בכיתה או בחוץ.

עזרים: קטעי קריאה.

סל מונחים: איחוד וחיבור בין ניגודים, עדות ודתות, שימור אתרים, גשמי ורוחני.

מהלך הפעילות:

הקדימו וספרו:
מאז קום המדינה, לאחר מלחמת השחרור ב-1948, הייתה ירושלים מחולקת בין ירדן לישראל. ביום כ"ח בחודש אייר תשכ"ז – 1967, שהיה היום השלישי למלחמת ששת הימים, כבשו חיילי צה"ל את ירושלים המזרחית, ובכך הביאו לאיחודה מחדש של העיר.

ואולם, כבר בתנ"ך מופיע הביטוי "ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדו" (תהלים, קכב, ב).
מה המשמעות של מושג האיחוד והחיבור לאורך התקופות השונות בהיסטוריה של ירושלים? אילו חיבורים ותפרים בולטים במרקם העיר, החל בתקופת התנ"ך וכלה בתקופתנו?
  • חלקו את הכיתה לשש קבוצות. חלקו לכל קבוצה קטע קריאה העוסק בהיבט מסוים של איחוד וחיבור המתבטא בירושלים. הסבירו את המשימה: על כל קבוצה להגדיר לעצמה לאיזה סוג של איחוד מתייחס הקטע שקיבלה. בשלב השני, על הקבוצה להמחיש את הנושא לשאר הקבוצות, ללא מילים, באמצעות תנועות וציורים על הלוח (לדוגמה, המחשה של איחוד הדתות השונות בירושלים יכולה להיעשות על ידי ציור מגן דוד, צלב וסהר על הלוח). על חברי הקבוצות האחרות לפענח את הציור. לאחר שגילו את סוג האיחוד, מקריאים חברי הקבוצה את הקטע לשאר התלמידים.
  • סכמו את הפעילות בדיון: מהם היתרונות והחסרונות של עיר כל כך מחוברת ומנוגדת? מי היה לאחרונה בירושלים? האם החיבורים השונים בעיר מורגשים בביקור בה? כיצד היו ממליצים לראש העיר להתמודד עם הבעיות השונות העולות מייחודה של העיר? אילו היבטים חיוביים יש להיותה של ירושלים "עיר שחוברה לה יחדיו"?
    הדגישו את החשיבות שבשמירה על התפרים העדינים כל כך, שמהם מורכבת ירושלים.

עזרים: