תחרות ציור בולי קק"ל

תחרות ציור בולי קק"ל

הכרת נושא איחוד ירושלים דרך סמלים הקשורים אליו, המופיעים בתמונות ובציורים של העיר, בשיר "ירושלים של זהב" ועוד. פעילות יצירתית שבה הילדים מוזמנים להציע עיצוב לבול קק"ל לכבוד ירושלים
מטרות הפעילות: הכרת נושא ירושלים דרך הסמלים הקשורים אליו יצירת חיבור רגשי ואישי לירושלים.

סוג הפעילות: תחרות ציורים אישית.

קבוצת הגיל: כיתות א'-ו' (מתאים גם לגן חובה).

הזמן: כשעתיים.

המקום: בכיתה.

עזרים:
דף עם מילות השיר "ירושלים של זהב" – לכל ילד. אפשר להוריד מכאן»
דף מסגרת בול לכל ילד.
תמונות של ירושלים תלויות בכיתה (מתוך הנספח וכן מכאן»)

סל מונחים: איחוד ירושלים, סמלי ירושלים, ירושלים של זהב, מלחמת ששת הימים.

מהלך הפעילות:

  • אם לא עסקתם בנושא בעבר, ספרו לילדים מעט על ירושלים.
  • הציגו את נושא הפעילות: תחרות ציור בול קק"ל לכבוד ירושלים, ושאלו את הילדים מה לדעתם צריך להיכלל בבול שכזה.
  • הפנו את תשומת לב הילדים לתמונות ירושלים שתלויות בכיתה והסבירו מה מופיע בכל תמונה.
  • חלקו את דפי השיר "ירושלים של זהב" לכל ילד, והשמיעו את השיר או שירו אותו. בקשו מהילדים לציין אילו מאפיינים חזותיים של ירושלים אפשר לקחת מתוך השיר ולהראות בעיצוב הבול. ספרו על הבית הנוסף של השיר שכתבה נעמי שמר לאחר איחוד העיר במלחמת ששת הימים.
  • חלקו לילדים את דפי מסגרת הבול ובקשו מכל ילד לצייר את הצעתו לעיצוב.
  • לסיום, ערכו תערוכה שבה כל ילד מסביר את בחירתו. אתם מוזמנים גם לאסוף את כל הציורים ולערוך תחרות בין הילדים.