חידות בציורים בנושא סביבה וקיימות

בחידות הציורים שלפניכם מוסיפים או מורידים אותיות, משלימים לפי הציור, ומקבלים מושג בנושא קיימות וסביבה. וגם: דף פתרונות והחידון בפורמט מקוון

מי מסתתרים בציורים?

עוד בנושא...