מתחם הרפתקה ביער

מתחם הרפתקה ביער

ביער מפוזרים שלטים, שכל אחד הוא תחנה ובכל אחד מופיע רמז לתחנה הבאה. המטרה של כל קבוצה לעבור בכל התחנות בסדר הנכון ולאסוף את האותיות המתאימות. הקבוצה המנצחת היא זו שתשלים ראשונה את משפט הסיום

לפני שמתחילים: הוראות למדריכים

עוד הוראות...

 • רכזו את החניכים סביב השלט "מכאן מתחילים", הסבירו את הנחיות המשחק והראו להם את גבולות המשחק (המתחם שבו תליתם את השלטים).
 • חלקו את המשתתפים לקבוצות, בכל קבוצה 4-2 חניכים. כל קבוצה נעמדת ליד שלט ובסימן שלכם הקבוצות מתחילות לקרוא את השלטים, לפתור את החידות ולחפש אותיות למשפט הסיום.
 • בסיום המשחק על הקבוצה להציג למדריך את משפט הסיום.

עזרים:

 • כלי כתיבה ונייר (כדי להעתיק את תבנית המשחק מהשלט "כאן מתחילים").
 • פח אשפה.
 • חבל דק/חוט – להכנת מוביל/קישוט לעץ/לוכד חלומות.
 • מספריים (מומלץ לקשור אותם לעץ התחנה כדי שלא יאבדו).
 • בריסטולים, וצבעים – ליצירת שלט לעץ.
 • כרטיסיות המשחק "הרפתקה ביער"...
 • הפתרונות...

איך משחקים?

כדי לנצח במשחק עוברים בכל התחנות (כל שלט הוא תחנה) לפי הרמזים ומגלים את משפט הסיום!

בכל אחד מהשלטים שסביבכם תמצאו:
 • מידע הקשור ליער ולעצים הגדלים בו.
 • הנחיה או רמז המכוון לאיזה שלט צריך להמשיך כדי להתקדם במשחק.
 • שימו לב! חפשו היטב בין השלטים גם רמזים שאומרים אילו אותיות צריך לאסוף כדי לגלות את משפט הסיום.
על כל צוות לעבור בתשע תחנות לפי הרמזים.

אל תתבלבלו, חשוב לעבוד בסדר הנכון.

 
המשחק הסתיים?
עכשיו הזמן "לעשות כבוד לאחד העצים", ובמילים גבוהות יותר – להאדיר אותו. כל קבוצה בוחרת עץ אחד במתחם והופכת אותו לעץ שלה ומטפחת אותו לפי ההוראות שבכרטיסייה הזו»