בית דין של יער

צילום: pixabay
צילום: pixabay
השכן שכרת עץ שהסתיר לו את אור השמש, העירייה שהרסה חורשה לטובת פרויקט בנייה גדול, החברות הכורתות את יערות הגשם ו"נאשמים" נוספים עומדים למשפט מול חבר שופטים. הנתבעים זכאים לייצוג הולם של סניגור מטעמם. עדים מומחים מזומנים למשפט, ובסיום הדיון נקבע פסק הדין

מטרות הפעילות

 • להרחיב את הידע בנושא חשיבות העץ לאדם.
 • לקיים דיון מעמיק בדילמות יומיומיות הקשורות לפגיעה בעצים.

 

סוג הפעילות: דיון באמצעות משפט.
קבוצת הגיל: חטיבת ביניים ותיכון.
זמן: שיעור עד שניים.
מקום: כיתה/תנועה נוער.

מהלך הפעילות

הכנה:
הפעילות דורשת איסוף חומר ולימוד מקדים של הנושא על ידי המורה/המדריך והתלמידים. אפשר להקדים לפעילות שיעור הכנה, פעילות לימוד משחקית או איסוף חומרים של התלמידים בבית.

סל מונחים:
עצי פרי/סרק. נוף וצל. העץ ומחזור החמצן. שיפור האקלים. צמצום זיהום האוויר. הפחתת אפקט החממה. דישון הקרקע. עצירת סחף. העץ והחי.
שימושי העץ: למזון, לבניין, למלאכה, להסקה, לנייר, לחבלים, לתעשיית התרופות, לגומי, ועוד.
אלון התבור. צילום: ארכיון הצילומים של קק
אלון התבור. צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל

שלבי הפעילות

לפניכם רשימה של תלונות העוסקות בפגיעה אפשרית של האדם בעץ. תפקידכם לקיים הליך תקין של משפט: להוציא לפוגעים כתב אישום, להעמידם למשפט מול חבר שופטים. זהות התובעים תיקבע בהתאם לסוג המשפט. הנתבע זכאי לייצוג הולם של סניגור מטעמו. ניתן לזמן עדים מומחים למשפט.
בסיום הדיון המשפטי ייקבע פסק הדין.

רשימת התלונות העומדות למשפט:
 • השכן מתלונן כי הוא סובל מהעץ שמסתיר לו את אור השמש. הוא לקח מסור וכרת יותר ממחצית העץ.
 • קבלן בונה בניין בשכונה וכורת עצים שלדעתו "אינם באופנה", הוא מבטיח לטעת עצים אחרים "יוקרתיים" יותר.
 • העירייה מתכננת להרוס חורשה במרכז העיר לטובת פרויקט בנייה גדול.
 • תוכנית לסלילת כביש בין-אזורי חדש מאיימת על שטחי היערות ההולכים ומתמעטים. ישנן גם תוכניות חלופיות.
 • החלטתם להתגייס למאבק כנגד כריתת יערות הגשם. אתם פונים לבית הדין הבינלאומי נגד החברות והמדינות האחראיות לכריתת יערות הגשם באופן שיטתי.

 

בחרו את התסריט למשפט:
אפשרות א':
הקבוצה בוחרת תלונה אחת הנוגעת לה ביותר ועוסקת בה בצורה יסודית.
אפשרות ב': הקבוצה נחלקת לקבוצות פעילות שונות. כל קבוצה מקבלת על עצמה הגשה של תלונה שונה.

 • הצוותים נחלקים לצוות סנגוריה ולצוות קטגוריה. נקבע הרכב השופטים, שגם עליו להתכונן היטב לדיון.
 • לכל צוות ניתן זמן להכין את כתבי ההגנה והתביעה. נקבעים עורכי הדין ורשימת "עדים מומחים" לזימון.
 • לפני המשפט, המורה מגדיר מראש כמה זמן ניתן לכל צד לשם פריסת טענותיו.
 • חשוב לנהל את המשפט בצורה מכובדת ורצינית, כדי למנוע זלזול בנושאים העומדים לדיון.
 • בסיום פרק הצגת הטענות, השופטים פורשים לדיון בחומר המשפטי וחוזרים כדי להקריא את פסק הדין.

הערות:
רמת ההכנה לדיון תקבע את רמת הדיון.