משחק המשימה הסודית

צילום: יוסי זמיר, ארכיון הצילומים של קק"ל

כל קבוצה מקבלת מעטפה ובה משימה סודית. האם החברים ינחשו מה הייתה המשימה של הקבוצה לפי התוצרים שהיא מציגה?

גיל: כיתות ב'–ו'
משך הפעילות: 45 דקות
עזרים: כרטיסיות משימה על פי מספר הקבוצות שנרצה ליצור.

מהלך הפעילות

 • נחלקים לקבוצות, לכל קבוצה מחלקים מעטפה ובה משימה. כל קבוצה צריכה למלא את המשימה בזמן קצוב, ולאחר מכן לחזור לנקודת המפגש.
 • בנקודת המפגש כל קבוצה בתורה מציגה את התוצרים של המשימה שביצעה, אך לא מגלה מה הייתה המשימה הסודית. שאר המשתתפים צריכים לנחש.


המשימות – אספו והביאו:

 • ארבעה עלים מסוגים שונים בעלי צורות שונות.
 • ארבע עדויות לעונת השנה שבה מתקיימת הפעילות.
 • ארבעה ענפים שעליהם יותר מעלה אחד.
 • ארבעה פירות של צמחים.
 • ארבע עדויות לנוכחות האדם במקום.
 • שני סימנים לכל אחד מצבעי סמל קק"ל המסמלים את פועלה בתחומי הקרקע, היער והמים:
  חום – הקרקע
  ירוק – היער
  כחול – המים.


הערה:
יש לאסוף את התוצרי מהמצוי בשטח, בלי לקטוף או לפגוע בצומח ובעצים הקיימים בשטח.

מה המשימה שבמעטפה? צילום: freeimages