העץ נותן – אני נותן

יער בלפור. צילום: סוכנות ג'יני, ארכיון הצילומים של קק"ל

אילו תועלות נותנים העצים לסביבה ולאדם? המשתתפים יציגו את התועלות בפני חבריהם בפנטומימה והחברים ינחשו...

גיל: כיתות ז'–י"ב
משך הפעילות: 30 דקות
עזרים: דפים+כלי כתיבה לכל קבוצה

מהלך הפעילות

  • מחלקים את המשתתפים לשתי קבוצות.
  • כל קבוצה תעלה ותכתוב כמה שיותר תועלות שהעצים נותנים לסביבה ולאדם.
  • נציג או זוג מכל קבוצה, בתורם, יציגו בפנטומימה את אחת התועלות שכתבו.
  • הקבוצה תנחש את הנושא שהוצג בעזרת שאלות, כשלזוג המציג מותר לענות ב"כן" ו"לא" בלבד.
  • הקבוצה המנצחת היא הקבוצה שנותרו לה רעיונות.
כמה תועלות לאדם נותן העץ?