עמדת קק"ל בנושא הפקת נפט מפצלי שמן בחבל עדולם

במהלך שנת 2011 נודע לקק"ל כי חברה מסחרית בבעלות זרה, קיבלה זיכיון להקים מיזם להפקת פצלי שמן בחבל עדולם. קק"ל החליטה לבחון את נושא ההפקה של פצלי השמן בחבל עדולם באמצעות ועדה מקצועית בראשות חברת הדירקטוריון ד"ר אור קרסין.

חבל עדולם

חבל עדולם הוא חבל ארץ ייחודי, עשיר בערכים אקולוגיים, נופיים, חקלאיים, תיירותיים והיסטוריים, והוא מהווה את השטח הפתוח הרצוף האיכותי האחרון במרכזה של ישראל.

51% משטח הרישיון שנמסר לחברה המסחרית הם שטחי יער וייעור בניהולה של קק"ל. בשנת ה-60 לעצמאות ישראל הקדישה קק"ל את פארק עדולם במתנה למדינה. הפארק זכה לטיפוח ולפיתוח בזכות מאמציה הרבים של קק"ל באיזור, וכן בזכות תרומתה הנדיבה חברי קק"ל צרפת.
הואיל והאתר המוצע לקיום הפיילוט ממוקם לרגלי תל עזקה הנכלל בשטחי פארק בריטניה, ביקשה הוועדה המחוזית את התייחסות קק"ל לאתר המוצע . חברת IEI אף פנתה ישירות אל קק"ל בבקשה לקבל עמדתה.
רוכבי אופניים בפארק עדולם.  צילום: יוסי זמיר
רוכבי אופניים בפארק עדולם. צילום: יוסי זמיר

עמדת קק"ל

דו"ח ועדת עדולם אומץ במלואו על ידי הנהלת קק"ל ב 9.6.2013. משמעות קבלת המלצות הדו"ח:

א. קק"ל תתנגד לקיומו של הפיילוט עד אשר יבוצעו מספר פעילויות ויתקבלו הבהרות כפי שמפורט בדו"ח.
ב. קק"ל לא תתנגד לקיומו של הפיילוט להפקת פצלי שמן בתנאי שיתקיימו מספר תנאים כפי שמפורט בדו"ח.

עד למחצית 2014, לא עמדה החברה באף אחד מהתנאים שהתנתה הקק"ל, ועל כן קק"ל עומדת על התנגדותה לקיום הפיילוט כמו גם לפרויקט המסחרי. קק"ל הצטרפה לגופים ולגורמים המתנגדים לפיילוט ופועלת יחד עם המועצות האזוריות השכנות (מטה יהודה, לכיש ויואב), התושבים המקומיים וארגוני סביבה נוספים על מנת למנוע את קיומו בתנאים שהוצעו על ידי החברה.

הקליקו למסמך הדו"ח המלא »
בעמודים 32 -33 מוצגות ההמלצות האופרטיביות של הדו"ח ושאושרו על ידי ההנהלה.

הנוף הפסטורלי של פארק עדולם.  צילום: אבי חיון
הנוף הפסטורלי של פארק עדולם. צילום: אבי חיון

חברת IEI

חברת Israel Energy Initiatives LTD (חברת IEI) קיבלה ממשרד התשתיות רישיון מכוח חוק הנפט (1952) לקיים את שני הדברים הבאים:

א. לבצע סקר גיאולוגי של מרבץ פצלי השמן החבוי בעומק הקרקע לשם בחירת השטח שמתוכו תתבצע בהמשך פעילות ההפקה של נפט נוזלי מפצלי השמן.
ב. להקים מתקן ניסיוני (פיילוט) לחימום והפקת נפט מן הפצלים.

פצלי שמן, הנקראים גם מסלע ביטומני, הם סלעי משקע עשירים בחומר אורגני בעיקרו. מסלעים אלה ניתן להפיק אנרגיה על ידי כרייתם ושריפתם בתנורים מיוחדים, או להפיק דלק נוזלי. קיימת גם אפשרות לנצלם באמצעות חימום תת הקרקע ומיצוי שכבת הפצלים ללא כרייה, שיטה הקרויה in situ. הדלק המתקבל מקביל בתכונותיו לתזקיקי נפט גולמי.

תחום הרישיון לביצוע הסקר והקמת המתקן הניסיוני משתרע על כ-238 קמ"ר - מנחל האלה בצפון ועד נחל אדוריים בדרום, מאזור כביש 6 במערב ועד היישוב אדרת במזרח. תחום הרישיון כולל את אזור חבל עדולם ואזור חבל לכיש.

הקמת ועדת בדיקה

קק"ל החליטה לבחון את נושא ההפקה של פצלי השמן בחבל עדולם באמצעות ועדה מקצועית שבראשה עמדה חברת הדירקטוריון ד"ר אור קרסין. מנדט הוועדה היה גיבוש המלצות לעמדת קק"ל בנושא הפקת פצלי שמן בחבל עדולם.
קק"ל החליטה לבחון ולגבש עמדה כוללת לא רק לעניין מיקום הפיילוט אלא ביחס לאפשרות ההקמה של מתקן מסחרי להפקת פצלי שמן בחבל עדולם, וזאת מכמה סיבות:

* קק"ל מנהלת מכח החוק 51% משטח הרישיון שנמסר לחברה.

* מאחר שמדובר בפרויקט אשר בשלב ההפקה המסחרית יהיה בעל השלכות תקדימיות ומרחיקות לכת על האזור כולו ואף על מדינת ישראל, ראוי שקק"ל תגבש עמדה עקרונית וכללית ביחס לפרויקט ולא רק ביחס לשלביו השונים.

* שלב הפיילוט וקיומה של ההפקה המסחרית קשורים בקשר בל ינותק. החוק כפשוטו אינו מאפשר למנוע הקמת מתקן מסחרי אם תוכרז תגלית, שכן החברה הופכת למחוייבת להקימו.

* קק"ל קיבלה פניות רבות לבחון הנושא לעומק הן מגורמים בישראל והן מתורמים שתרמו לקק"ל לצורך הקמת פארק מערות עדולם.
צילום: ארכיון הצילומים של קקל
צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל