יער אלוני התבור של השרון חי ובועט

עמרי בונה ורועי הראל

לרשויות העירוניות, למועצות האזוריות והמקומיות וליישובים בשרון, למשרד החקלאות, לחברה הלאומית לדרכים, לקק"ל ולארגוני הסביבה, לאדריכלים, ובראש וראשונה לתושבי השרון, יש תפקיד מרכזי בהשבת אלוני התבור לנוף השרון. חשוב לנטוע את אלוני התבור בשיקום נופי לצדי כבישים ובמחלפים, נטיעות בפארקים ובשדרות עירוניות, נטיעות בשטחי חקלאות זנוחים ובחצרות בתי התושבים ובכך להחזיר בהדרגה עטרה ליושנה.

 להורדת המאמר »