ברכת יו"ר קק"ל

דניאל עטר, יו"ר קק"ל

לקוראי כתב העת "יער" שלום רב,

עם כניסתי לתפקידי כיו"ר קק"ל, אני רואה בדברי הברכה שלי לגיליון 15 של כתב העת "יער", הזדמנות טובה להציג בפניכם את תפיסת העולם שלי לגבי תפקידה של קק"ל בשירות העם והמדינה. אני מכיר ומוקיר את פועלה של קק"ל, מתפקידי כראש המועצה האזורית גלבוע, בתמיכה בחקלאות ובהתיישבות, בייעור, בהקמת מאגרי מים ובשיקום נחלים, בטיפוח הנופש והתיירות, בחינוך ובנושאים רבים נוספים.

אין כמעט פרט בנופי הארץ, בשטחים החקלאיים, בנחלים ובמקווי המים, שקק"ל לא הייתה שותפה מרכזית בעיצובו. רבים היישובים בארץ שקק"ל ליוותה את התפתחותם משלב רכישת הקרקעות והכשרתן, עבור לסיוע לפיתוח ענפי החקלאות, פעילות לשימור הקרקע והמים ופיתוח חורשות ופארקים לרווחת התושבים.

קק"ל תמשיך למלא את תפקידה ההיסטורי בצביעת נופי הארץ ובעיצוב תרבות הנופש והפנאי ביערות ובשטחים הפתוחים, בתמיכה ביישובים הכפריים והעירוניים, תוך מתן דגש לנגב ולגליל. במסגרת ההסכם החדש עם ממשלת ישראל, ניתן דגש לנושאים המשפיעים על איכות הסביבה של כולנו ובמיוחד לנושא שיקום הנחלים בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה. יחד עם משרדי הממשלה נפעל ליצירת תשתית סביבתית, בדגש על אזורי הבינוי המרכזיים שהמדינה מתכננת בעשורים הקרובים, כדי להגביר את האטרקטיביות שלהם למגורים ולסייע בהוזלת מחירי הדיור. פעילות זו יכולה לכלול פיתוח של פארקים מטרופוליניים אשר בחלקם יהיו משולבים בנושא שיקום הנחלים.

בנושא הייעור, בכוונתי לקדם, בשיתוף פעולה עם משרד החקלאות, חוק יער חדש, שייתן ליערני קק"ל כלים לשיפור הניהול והפיקוח על שטחי תכנית המתאר ליער וייעור (תמ"א 22). לא ראוי להמשיך להסתמך על פקודת היערות המנדטורית, המהווה, נכון להיום, את הבסיס החוקי היחידי לניהול היער.

נמשיך לפתח את חניוני היער, דרכי הנוף ושבילי ההליכה והאופניים כמשאב חיוני לתרבות הנופש והפנאי של הציבור הרחב, ונקדם מיזמים כלכליים-תיירותיים ביערות, כדי לשפר את חוויית הביקור וליצור מקורות פרנסה לתושבי האזורים הכפריים.

זאת ועוד. נמשיך לסייע בטיפול במשאבים החשובים של הקרקע והמים; ניזום עם משרד החקלאות והמועצות האזוריות פעולות לשימור הקרקע ועידוד החקלאות. כמו כן, נפעל להמשך טיפולנו במשאב המים להגברת כמותם ואיכותם, לרבות טיפול בנגר עירוני, שכמותו הולכת וגדלה, בד בבד עם הרחבת תהליכי העיור בארץ.

בכוונתי לבצע תהליך של הגדרה מחודשת של המטרות והיעדים בפעילותו של הארגון וקביעת הכלים הארגוניים המתאימים למימושם ביעילות ובשקיפות. את התהליך של עדכון החזון של קק"ל אני מתכוון לבצע עם חברה בינלאומית, המתמחה בייעוץ ארגוני. עובדי קק"ל יהיו שותפים מלאים לגיבוש החזון והם יהיו גם אלה שבפועלם יגשימו אותו. נפעל לכך שגם לציבור הרחב תהיה אפשרות להשתתף בתהליך ולהשפיע על קביעת החזון של קק"ל.

קק"ל תמשיך להיות גוף מוביל במחקר ובפיתוח, שמטרתו להגביר את הידע ולפתח כלים לשיפור הניהול של היערות והשטחים הפתוחים והחקלאיים וכן של משאבי המים והקרקע של ארצנו. כתב העת "יער" משמש במה לפרסום חלק מהמחקרים האלה והוא חלק ממאמצינו להפצת הידע בקרב בעלי העניין השונים.

קריאה נעימה,
דני עטר
יו"ר קק"ל