חדשות הצפרות: מחקרי כנפי קק"ל

ירון צ'רקה, הצפר הראשי, קק"ל

אחת המטרות של כנפי קק"ל היא הרחבה והעמקה של מחקר בעלי הכנף בישראל. אנו תומכים במחקרים רבים שיעזרו לנו לנהל בצורה טובה יותר את השטחים הפתוחים ואת אתרי הצפרות שבתחום אחריותנו. בשורות הבאות נתאר בקצרה תוצאות ראשונות של המחקרים שבהם אנו מעורבים.

 להורדת המאמר »